מספר טלפון


8848560 - 09 ישראלי שלמה
8848561 - 09 אלזם דן
8848562 - 09 יוסיפוביץ עופר
8848563 - 09 ויצמן אשר ושושנה
8848565 - 09 קעטבי שושנה
8848567 - 09 כובאני מיכאל
8848569 - 09 גלבוע חיים