מספר טלפון


8848580 - 09 תיק שי
8848581 - 09 פדה משה
8848582 - 09 זקס צביה
8848583 - 09 יצחקי צחי ובלדב יעקב
8848584 - 09 מונוביץ דוד
8848585 - 09 בן פורת ציון
8848586 - 09 מונוביץ דוד
8848587 - 09 אטלי מרק מר קייק
8848587 - 09 מר קייק
8848588 - 09 הקקיאן שמואל אופנת זאן