מספר טלפון


8848691 - 09 ונמק יצחק
8848692 - 09 אוגול נסה
8848699 - 09 מוסדות קהילתיים קריית צאנז