מספר טלפון


8857721 - 09 גינת יפעת
8857727 - 09 נטלוג שיווק מחשבים בע"מ
8857729 - 09 (פקס) נטלוג שיווק מחשבים בע"מ