מספר טלפון


8859480 - 09 הרץ קשר רנט א קאר בע"מ
8859484 - 09 יחובוב פנחס
8859485 - 09 תדהר שרה
8859487 - 09 מיטרני מוריס
8859488 - 09 פלד זהבה ושמעון