מספר טלפון


8859510 - 09 בר יגאל
8859512 - 09 גבורי ישראל
8859514 - 09 בן שלום טובה
8859516 - 09 גראמה יהודית
8859517 - 09 גוזלן סימה ויוסף
8859519 - 09 רדה קלקאי