מספר טלפון


8859820 - 09 בלייכר אירנה
8859821 - 09 זקלינסקי נטליה
8859822 - 09 אדר זכוכית בע"מ
8859822 - 09 עמירי שגיב
8859823 - 09 מלול ויויאן ואליעזר
8859825 - 09 חסקין לב
8859826 - 09 אורצקי סולומן
8859827 - 09 וקסמן מנדל
8859828 - 09 קרקוקלי מלכה
8859829 - 09 פלדמן יצחק