מספר טלפון


8859840 - 09 זיידמן זאב
8859841 - 09 שלנסקי דוד
8859842 - 09 מאין אליעזר
8859844 - 09 ברבי חדוה
8859849 - 09 אטל ד"ר אוריאל וגלית