מספר טלפון


8859854 - 09 שבצ'וק אירינה
8859855 - 09 מיקרונטק מכונות וכלים בע"מ
8859856 - 09 בואנו מיכאל ואיריס
8859857 - 09 גנמדיקס בע"מ
8859858 - 09 (פקס) ג ג בן אור בע"מ
8859859 - 09 ג ג בן אור בע"מ