מספר טלפון


1231100 - 02 פנדק CAP
1236000 - 02 אלמג'לס אלאקת'צאדי אלפלסטיני בכדאר
1236055 - 02 אלבנך אלדולי
1274199 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
***1298 - 02