441il.com


מספר טלפון


6900222 - 03 קניון עזריאלי
6900444 - 03 מכבי אש ת"א יפו
6900444 - 03 מחלקת כיבוי אש סוף
6900470 - 03 מדור הגרירות
6901111 - 03 פרו בע"מ דאטה
6901400 - 03 הנהלה מכון (מופת (מחקר ופיתוח תל
6901406 - 03 מכון מופת
6901406 - 03 מכון (מופת (מחקר ופיתוח תל
6901449 - 03 (פקס) הנהלה מכון (מופת (מחקר ופיתוח תל
***6902 - 03
6903308 - 03 אבידות מטענים
6903333 - 03 מרכז הזמנות ארצי כולל ארקיע צ'רטר כל מלון
6903343 - 03 פקס) מטענים) מטענים אבידות מטענים
6903344 - 03 ארקיע צ'רטר טיסות שכר לחול
6904000 - 03 משרדי הנהלה
6904444 - 03 מחשבים משרדי הנהלה
6904545 - 03 מחשבים משרדי הנהלה
6905222 - 03 למד פקס) לינקולן) לינקולן פקס) לב) דיזנגוף
6905542 - 03 כתום תקשורת ושיווק בע"מ אגס
6905555 - 03 קורפוריישין בע"מ משרד ראשי מדיק מדיה
6907615 - 03 דוב צבאי טרמינל
6907615 - 03 צבאי שדה תעופה דב טרמינל
6907900 - 03 עמותת חיל האויר
6907901 - 03 עמותת חיל האויר
***6910 - 03
***6911 - 03
***6912 - 03
***6913 - 03
***6914 - 03
***6915 - 03
***6916 - 03
***6917 - 03
***6918 - 03
***6919 - 03
***6920 - 03
***6921 - 03
***6922 - 03
***6923 - 03
***6924 - 03
***6925 - 03
***6926 - 03
***6927 - 03
***6928 - 03
***6929 - 03
***6930 - 03
***6931 - 03
***6932 - 03
***6933 - 03
6934400 - 03 היחידה להנצחת החייל משרד הבטחון
***6935 - 03
6936401 - 03 חדשות הטלוויזיה
6936444 - 03 הערוץ הראשון
***6937 - 03
***6938 - 03
***6939 - 03
***6940 - 03
***6941 - 03
***6944 - 03
6945111 - 03 קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין
***6946 - 03
6947777 - 03 ישראם ישראל תיור בע"מ
6947942 - 03 (פקס) פיליפ מוריס סרויסיס ס א
6947944 - 03 פיליפ מוריס סרויסיס ס א
6947947 - 03 גינדי החזקות בע"מ
6948888 - 03 מודיעין מרכז מידע ארצי
***6949 - 03
***6950 - 03
***6951 - 03
***6952 - 03
***6953 - 03
***6954 - 03
***6955 - 03
***6956 - 03
***6957 - 03
***6958 - 03
***6959 - 03
***6960 - 03
***6961 - 03
***6962 - 03
***6963 - 03
***6964 - 03
***6965 - 03
***6966 - 03
***6967 - 03
***6968 - 03
***6969 - 03
6970303 - 03 המרכז מוקד מרכזי חייג
6970306 - 03 מרכזית המרכז מוקד מרכזי חייג
6970753 - 03 אויל אנרגיה בע"מ גרין
6970888 - 03 המס האזורית לזיכויים לשכת
6970955 - 03 לשכת המס המרכזית של ההסתדרות הכללית אגף הנכסים
***6971 - 03
6972020 - 03 שירותים ואספקה לרפואה בע"מ שראל
6972020 - 03 שירותים ואספקה לרפואה בע"מ שראל
6972424 - 03 מ ג ער בע"מ מרכז גבייה ממוחשבת
6972727 - 03 בנק לפיתוח התעשיה בישראל
***6973 - 03
***6974 - 03
6975183 - 03 לבי קרן לבי למען בטחון ישראל
6975183 - 03 קרן לבי למען בטחון ישראל
6977254 - 03 טראומה מערך
6977697 - 03 לבי קרן לבי למען בטחון ישראל
6977697 - 03 קרן לבי למען בטחון ישראל
***6978 - 03
***6979 - 03
***6983 - 03
6987677 - 03 שדה גיל
***6990 - 03
***6991 - 03
***6992 - 03
***6993 - 03
***6994 - 03
***6995 - 03
***6996 - 03
***6997 - 03
***6998 - 03
***6999 - 03