441il.com


מספר טלפון


***6000 - 04
***6001 - 04
***6010 - 04
***6011 - 04
***6012 - 04
***6013 - 04
***6014 - 04
***6015 - 04
***6016 - 04
***6017 - 04
***6018 - 04
6019898 - 04 זורע משה
6019899 - 04 זורע אפיקי נדלן
***6020 - 04
***6021 - 04
***6022 - 04
***6023 - 04
***6024 - 04
6025555 - 04 יוניברס קלאב שופרסל בע"מ
6025666 - 04 נצרת עלית צפון
6026000 - 04 המכללה הטכנולוגית נצרת
6026400 - 04 מגדל העמק
6026406 - 04 (פקס) מגדל העמק
***6027 - 04
***6028 - 04
6029202 - 04 מחלקת אבידות נצרת
6029213 - 04 נצרת מודיעין עירוני
6029220 - 04 (פקס) נצרת מודיעין עירוני
6029333 - 04 נצרת עלית מרכז מסחרי רסקו
6029999 - 04 מנהלת מענה ממוחשב מסטרקרד ביזנס
6038910 - 04 אורנבך ברוך ומרים
***6040 - 04
***6041 - 04
***6042 - 04
***6043 - 04
***6044 - 04
6048000 - 04 סי אס טי איי היי טק בע"מ
6048010 - 04 (פקס) סי אס טי איי היי טק בע"מ
6059900 - 04 פקס) ספנדקס) ישראל בע"מ
6059999 - 04 ספנדקס ישראל בע"מ איזור תעשיה א תעשיה ציפורית
***6060 - 04
***6062 - 04
***6063 - 04
***6064 - 04
***6065 - 04
***6066 - 04
***6067 - 04
***6068 - 04
***6070 - 04
***6078 - 04
***6080 - 04
***6081 - 04
***6082 - 04
***6083 - 04
***6084 - 04
***6085 - 04
6086111 - 04 (פקס) טבריה פקס) טבריה) טבריה חדרה חדרה מרפאת שיניים
6086114 - 04 (פקס) (פקס) טבריה פקס) טבריה) טבריה חדרה חדרה מרפאת שיניים
6087111 - 04 נצרת פאולוס הששי
6087115 - 04 פקס) נצרת) פאולוס הששי
6088400 - 04 (רמי תעשיות קרמיקה (1991 בע"מ מרכזיה איזור תעשיה ג ת
6088402 - 04 שיווק (רמי תעשיות קרמיקה (1991 בע"מ מרכזיה איזור תעשיה ג ת
6088418 - 04 הנהח שיווק (רמי תעשיות קרמיקה (1991 בע"מ מרכזיה איזור תעשיה ג ת
***6089 - 04
***6096 - 04
6098111 - 04 עפולה (פקס) (פקס) סכנין עיר העתיקה
6098222 - 04 עפולה עלית
***6099 - 04