441il.com


מספר טלפון


***6100 - 04
***6101 - 04
***6108 - 04
6109000 - 04 לירף בי אל פי ישראל בע"מ
6109900 - 04 (פקס) אוור אד בע"מ
6109999 - 04 אוור אד בע"מ
***6110 - 04
***6111 - 04
***6112 - 04
***6113 - 04
6114114 - 04 גברין חליל
6119000 - 04 עיריית אום אל פחם מרכזיה
6119222 - 04 פקס) אור) עקיבא מרכז מסחרי
***6120 - 04
6121212 - 04 קיור מדיקל יצור ושיווק בע"מ
6122000 - 04 חדרה מרכז חורב
6122210 - 04 טל שופ מדיה בע"מ
6122500 - 04 עוף טנא תעשיות (1991) בע"מ
6122555 - 04 משרד מכירות
6123200 - 04 פקס) חדרה) חדרה קופות גמל
6123222 - 04 חדרה קופות גמל
6123400 - 04 אגוד ערים לשמירת איכות הסביבה
6125000 - 04 ב נ מלונאות בע"מ
6126000 - 04 אי אי אמ אלקטרוניקה בע"מ אמ
6126600 - 04 חדרה גבעת אולגה בית מרקחת
6126606 - 04 פקס) חדרה) חדרה גבעת אולגה בית מרקחת
***6127 - 04
***6129 - 04
6175555 - 04 בסט קרטון בע"מ
6176000 - 04 מרכבים מפעלי מתכת בע"מ
6176333 - 04 פרדס חנה
6176355 - 04 פקס) פרדס) חנה
6176666 - 04 (פקס) פיתקית מפעלי הדפסה בע"מ
6176677 - 04 פיתקית מפעלי הדפסה בע"מ
***6177 - 04
6178222 - 04 אנגלנדר תעשית מבלטים אנגלנדר יוסף בע"מ
6178222 - 04 תעשית מבלטים אנגלנדר יוסף בע"מ
6178800 - 04 איטונג בע"מ
6178906 - 04 איטונג בע"מ
6179000 - 04 טיב טעם הכרמל בע"מ
6179001 - 04 (פקס) (פקס) טיב טעם הכרמל בע"מ
6179050 - 04 טיב טעם הכרמל בע"מ
6179051 - 04 (פקס) טיב טעם הכרמל בע"מ
6179179 - 04 פרנקל ובניו בע"מ
***6180 - 04
***6181 - 04
6189000 - 04 ויטאמד בע"מ תעשיות פארמצבטיות הנהלה
6189029 - 04 (פקס) ויטאמד בע"מ תעשיות פארמצבטיות הנהלה
6189900 - 04 אלוני יצחק כפר הנוער עש יצחק גרינבוים
6189900 - 04 אלוני יצחק כפר הנוער עש יצחק גרינבוים
6199222 - 04 פקס) אם) אל פחם