מספר טלפון


2320001 - 02 אחמד עלי סלימאן קריע
2320002 - 02 אחמד עלי סלימאן קריע
2320003 - 02 שרכה מדינה אלקמר ללאנת'רנת'
2320004 - 02 DUMMY DUMMY
2320005 - 02 DUMMY DUMMY
2320009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2320010 - 02 אלשרכה אלפלסטיניה ללח'דמאת' אלת'ג'אריה
2320011 - 02 אלשרכה אלפלסטיניה ללח'דמאת' אלת'ג'אריה
2320020 - 02 שרכה אלנור אלת'ג'אריה
2320021 - 02 שרכה אלנור אלת'ג'אריה
2320022 - 02 חסאם מחמד צאפי צאפי
2320025 - 02 ד פח'רי צברי ג'אבר
2320026 - 02 ד פח'רי צברי עבד אלמחסן ג'אבר
2320027 - 02 ד פח'רי צברי עבד אלמחסן ג'אבר
2320040 - 02 מכת'ב ת'כסי פלסטין
2320555 - 02 עוני ג'מיל זידאן חת'ר
2320666 - 02 ג'וזיף אבראהים לחדו
2320777 - 02 מאהר פרח ח'ליל אלחלת'ה
2320999 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה