מספר טלפון


2322000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2322001 - 02 עזאם חסין האשם אסעיד
2322002 - 02 ג'ודת' רוחי סלים שעשאעה
2322004 - 02 שרכה אלצעאידה ללת'עהדאת' אלעאמה
2322011 - 02 ג'האד ת'ופיק מוסא אבוסעוד
2322013 - 02 אבראהים מצטפא מחמד אבונעמה
2322014 - 02 פאדיה נג'יב ח'ליל אלחלת'ה
2322015 - 02 ח'ליל מחמוד צאלח סלימאן
2322016 - 02 נט'יפה ח'ליל זכי אלדג'אני
2322019 - 02 חיאה עבד אלח'אלק ח'ליל עוצ'
2322021 - 02 פאח'ר אבראהים צאלח כעאבנה
2322023 - 02 אסעד רשדי אלשוא
2322026 - 02 מחמד ג'באלי מוסא ג'לאיטה
2322027 - 02 יונס אחמד יחיא אסעיד
2322029 - 02 צבחי יעקוב עבד אלג'ואד שחאדה
2322030 - 02 סלימאן אבראהים מחמד אלע'וג'
2322031 - 02 סעאד עלי אחמד ג'לאיטה
2322033 - 02 אחמד מחמוד סלימאן צרמה
2322034 - 02 מחמד עלי מרת'צ'א אלדויך
2322036 - 02 אמנה אחמד מחמוד צאוי
2322038 - 02 עמראן מצטפא ח'ליל רג'ב
2322041 - 02 מישיל יעקוב נח'לה שקיר
2322042 - 02 ברהם דאווד ע'רוף
2322044 - 02 אמין עבד אללה מוסא סאלם
2322045 - 02 רשאד רשיד חסין דג'אני
2322048 - 02 מטלק סעיד חסין נג'ום
2322049 - 02 צאלח ח'צ'ר צאלח ח'צ'ר
*232205 - 02
*232206 - 02
*232207 - 02
2322081 - 02 שכרי עבדאללטיף עבדאלעזיז חרבאוי
2322083 - 02 אחמד כאמל פלאח ג'לאיטה
2322084 - 02 עלי חסן עלי אבוחלימה
2322087 - 02 ח'ליל עבד מסלם אבוח'שאן
2322088 - 02 עואטף עלי מחמד ג'לאיטה
2322089 - 02 צבחי יעקוב עבד אלג'ואד שחאדה
2322091 - 02 רימון חנא אבראהים נזאל
2322093 - 02 אחמד עיסא חסן עריקאת'
2322094 - 02 פארוק פאאד מצטפא אלטחאן
2322095 - 02 מחמד עטיוני אחמד רומה
2322096 - 02 חאמד אבראהים חאמד אסעיד
2322099 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
*232210 - 02
2322110 - 02 ראיף סמעאן ת'ופיק נויצר
2322111 - 02 מצנע אריחא ללמיאה אלמעדניה
2322112 - 02 מצנע אריחא ללמיאה אלמעדניה
2322113 - 02 מצנע אריחא ללמיאה אלמעדניה
2322118 - 02 אחמד מצטפא אחמד שאהין
2322119 - 02 ח'צ'ר מחמוד צאלח אלולג'י
*232212 - 02
*232213 - 02
*232214 - 02
2322150 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2322151 - 02 אסטיפאן עיסא מטלוב מסעוד
2322153 - 02 סלמאן מוסא אבראהים אלסראדיח
2322154 - 02 מרכז שרטה אריחא אלת'סליח
2322160 - 02 אבראהים סעיד יוסף עביד
2322165 - 02 טארק זיאד נט'יף עבדה
2322166 - 02 ג'מעיה אלאית'אם ואלמחת'אג'ין
2322167 - 02 זהיר אסמאעיל עבדאלרחמן אבוקטאם
2322168 - 02 פאטמה צאלח מטלק עדואן
2322169 - 02 חסין אחמד חסן זבן
*232217 - 02
*232218 - 02
*232219 - 02
*232220 - 02
*232221 - 02
*232222 - 02
*232223 - 02
*232224 - 02
*232225 - 02
*232226 - 02
*232227 - 02
*232228 - 02
*232229 - 02
*232230 - 02
*232231 - 02
*232232 - 02
*232233 - 02
*232234 - 02
*232235 - 02
*232236 - 02
*232237 - 02
*232238 - 02
*232239 - 02
*232240 - 02
*232241 - 02
*232242 - 02
*232243 - 02
*232244 - 02
*232245 - 02
*232246 - 02
*232247 - 02
*232248 - 02
*232249 - 02
*232250 - 02
*232251 - 02
*232252 - 02
*232253 - 02
*232254 - 02
*232255 - 02
*232256 - 02
*232257 - 02
*232258 - 02
*232259 - 02
*232260 - 02
*232261 - 02
*232262 - 02
*232263 - 02
*232264 - 02
*232265 - 02
*232266 - 02
*232267 - 02
*232268 - 02
*232269 - 02
*232270 - 02
*232271 - 02
*232272 - 02
*232273 - 02
*232274 - 02
*232275 - 02
*232276 - 02
*232277 - 02
*232278 - 02
*232279 - 02
*232280 - 02
*232281 - 02
*232282 - 02
*232283 - 02
*232284 - 02
*232285 - 02
*232286 - 02
*232287 - 02
*232288 - 02
*232289 - 02
*232290 - 02
*232291 - 02
*232292 - 02
*232293 - 02
*232294 - 02
*232295 - 02
*232296 - 02
*232297 - 02
*232298 - 02
*232299 - 02