מספר טלפון


2341002 - 02 יחיא מוסא אחמד חאמד
2341003 - 02 מפיד סעיד מחמד לקיאניה
2341007 - 02 חסין ראיק אסמאעיל מחמד
2341008 - 02 נצ'אל חסן עטיה לקיאניה
2341009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית אנד'אר בית' אכסא
*234101 - 02
*234102 - 02
2341031 - 02 ג'האד יאסר ד'יאב סאלם
2341032 - 02 לילא ד'יאב סאלם סבית'אן
2341033 - 02 אחמד עבדאללה עליאן חמדאן
2341034 - 02 ג'מילה מחמד עלי רג'וב
2341050 - 02 מחמד עליאן מחמד אלכסואני
2341071 - 02 מחמד חסן אחמד ע'יס
2341075 - 02 מחמד עבד אלמחסן עטיה עבד אלמחסן
2341077 - 02 נג'יה עבד אללה נאג'י אלח'טיב
2341078 - 02 אנור אחמד חסין זאיד
2341082 - 02 אחמד ראע'ב אלח'טיב
2341083 - 02 מדרסה בנאת' בית' אכסא אלאבת'דאאיה
2341084 - 02 ריאץ' מחמד יוסף עליאן
2341085 - 02 מחמוד אחמד עיסא ע'יס
2341086 - 02 מחמד עבד אללה עליאן חמדאן
2341096 - 02 ראאד מחמוד חסאן שחאדה
2341097 - 02 עמאד אחמד חסין מחיסן
2341104 - 02 מחמד אחמד סלימאן סבית'אן
2341105 - 02 מג'לס קרוי בית' אכסא
2341107 - 02 אמג'ד יוסף חסין חבאבה
2341108 - 02 ח'אלד חאמד חמאד לקיאניה
2341111 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה ?
2341113 - 02 עסמאן סאלם לקיאניה
2341120 - 02 באג'ס עבוד מחיסן
2341136 - 02 עבדאלקאדר עבדאללה עוץ' חמאיל
2341137 - 02 ת'יסיר מחמוד עג'אג' אלכסואני
2341138 - 02 חסן חסין עסמאן אסמאעיל
2341146 - 02 חסני עבד אלהאדי ח'ליל ע'יס
2341163 - 02 עזת' חסין עבד אלקאדר
2341180 - 02 עבדאלרחים מחמוד חבאבה
2341184 - 02 פארס מחמד ראשד אלט'אהר
2341187 - 02 נאדי בית' אכסא אלריאצ'י
2341197 - 02 אניסה יוסף מצטפא
2341199 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2341801 - 02 סארה עבדאלמחסן סאלם שחאדה
2341802 - 02 אבת'סאם עליאן אחמד זאיד
2341803 - 02 עיסא מחמוד שחאדה
2341804 - 02 אסעד צברי מחמד שחאדה
2341822 - 02 ארוא עליאן זאיד
2341823 - 02 מחמד עמר עבד אלקאדר אלח'טיב
2341830 - 02 אחמד עבדאלעזיז חמאיל
2341836 - 02 מדרסה בית' אכסא אלאסאסיה ללבנין
2341901 - 02 ע'יס אבראהים עבדאלראזק עלי
2341902 - 02 פהמי יאסין חבאבה
2341903 - 02 ח'אלד חסני עבדאלהאדי ע'יס
2341906 - 02 מרים מראר
2341907 - 02 אחמד חסני מחמד זאיד
2341908 - 02 מצטפא עלי נאצר אלח'טיב
*234191 - 02
*234192 - 02
*234193 - 02
*234194 - 02
*234195 - 02
*234196 - 02
*234197 - 02
*234199 - 02