מספר טלפון


2342012 - 02 סמיר יעקוב רזוק
2342019 - 02 ריאץ' פאאד עבד אלראוף ג'בר
2342024 - 02 אחמד עאדל אלפת'יאני
2342025 - 02 אחמד עאדל אלפת'יאני
2342042 - 02 נביל ג'ואד סמום
2342043 - 02 נביל ג'ואד סמום
2342049 - 02 יונס חמאדה אקניבי
2342054 - 02 אמין עבד אלחק
2342074 - 02 עזיז עזת' אחמד מת'עב
2342085 - 02 חמדי מחמד חאמד בדר
2342122 - 02 סהאם סלים חסין כמאל
2342139 - 02 רנדה רפיק עבד אללה אלחלאק
2342140 - 02 יוסף ואצף ט'אהר
2342141 - 02 עטא אללה סלימאן סלמאן אלערופי
2342144 - 02 פוזי צברי עבד אלמחסן ג'אבר
2342145 - 02 עמאד חאפט' עושה
2342147 - 02 זיאד אלג'אעוני
2342151 - 02 ע'דיר פוזי ג'אבר
2342153 - 02 ח'מיס סלים ביצ'ה
2342160 - 02 שרכה ג'ודלאך לת'אג'יר אלסיאראת'
2342161 - 02 עלי אלח'לילי
2342162 - 02 מרואן ודיע סעיד ח'צ'ר
2342170 - 02 חסני עבדאלחאפט' אבראהים שרבאת'י
2342172 - 02 מרכז אלמראה ללארשאד אלקאנוני ואלאג'ת'מאעי
2342177 - 02 יוסף עמר יוסף אלחרוב
2342178 - 02 ע'אזי חסן ע'זאונה
*234218 - 02
2342191 - 02 ע'אנדי ג'מאל כאמל מסודה
2342193 - 02 אחמד מחפוט' אחמד אבואסנינה
2342194 - 02 עמאד אחמד מחפוט' אבואסנינה
2342195 - 02 חמודה סלימאן ע'יס
2342197 - 02 ראניה ט'ריף מחמד אבו שקרה
2342201 - 02 חסן עואד אבראהים עואד
2342202 - 02 הארון צאלח אבראהים מהלוס
2342203 - 02 יונס מחמד סעד יונס בדר
2342204 - 02 מאזן מחמד סעד יונס בדר
2342208 - 02 אסאמה עאדל עבד אלרחמן חסיבא
*234221 - 02
2342220 - 02 יסרא אחמד עלי ברכאת'
2342222 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2342223 - 02 בסאם ג'ודת' עבד אלרזאק כראמה
2342226 - 02 סאמר סמיח סלים אבו ליל
2342227 - 02 מחמד אסחק אחמד פת'יחה
2342229 - 02 ראניה נביל עיסא אלחרבאוי
*234223 - 02
*234224 - 02
2342251 - 02 אבראהים מחמוד אבראהים מחמד
2342253 - 02 מחמד רמצ'אן מחמד אלג'ולאני
2342254 - 02 סמירה מחמד חלמי אלרג'בי
2342255 - 02 השאם אסחק איוב מראר
2342256 - 02 וליד מצטפא ע'זאונה
*234226 - 02
*234227 - 02
2342280 - 02 עדנאן עוץ' חסין ג'אבר
2342283 - 02 ג'מאל מחמד עלי אבו חנין
2342285 - 02 ח'ליל עבאס אסעד אלדויך
2342286 - 02 צאלח חסן אלג'ולאני
2342287 - 02 עאטף אבראהים מוסא מהלוס
2342288 - 02 מוסא מחמד ד'יב צלאח
*234229 - 02
*234230 - 02
*234231 - 02
*234232 - 02
*234233 - 02
*234234 - 02
*234235 - 02
*234236 - 02
*234237 - 02
*234238 - 02
*234239 - 02
*234240 - 02
*234241 - 02
*234242 - 02
*234243 - 02
*234244 - 02
*234245 - 02
*234246 - 02
*234247 - 02
*234248 - 02
*234249 - 02
*234250 - 02
*234251 - 02
*234252 - 02
*234253 - 02
*234254 - 02
*234255 - 02
*234256 - 02
*234257 - 02
*234258 - 02
*234259 - 02
*234260 - 02
*234261 - 02
*234262 - 02
*234263 - 02
*234264 - 02
*234265 - 02
*234266 - 02
*234267 - 02
*234268 - 02
*234269 - 02
*234270 - 02
*234271 - 02
*234272 - 02
*234273 - 02
*234274 - 02
*234275 - 02
*234276 - 02
*234277 - 02
*234278 - 02
*234279 - 02
*234280 - 02
*234281 - 02
*234282 - 02
*234283 - 02
*234284 - 02
*234285 - 02
*234286 - 02
*234287 - 02
*234288 - 02
*234289 - 02
*234290 - 02
*234291 - 02
*234292 - 02
*234293 - 02
*234294 - 02
*234295 - 02
*234296 - 02
*234297 - 02
*234298 - 02
*234299 - 02