מספר טלפון


*234400 - 02
*234401 - 02
*234402 - 02
*234403 - 02
*234404 - 02
*234405 - 02
*234406 - 02
*234407 - 02
2344080 - 02 חסין שאהר מחמד מעטאן
2344083 - 02 טה אבראהים עאיד מעטיאת'
2344084 - 02 עלי מחמוד טה מעטאן
2344088 - 02 ברכאת' יוסף מחמד סעיד
2344089 - 02 פצ'ל עבד דרויש שאור
2344090 - 02 מחמד עבד דרויש שאור
2344091 - 02 אימן עבד דריש שאור
2344094 - 02 מדרסה ד'כור ברקא אלאסאסיה
2344095 - 02 מדרסה בנאת' ברקא אלאסאסיה
2344097 - 02 צדקיה מחפוט' עבדאלחאפט' מעטאן
2344098 - 02 פריד עלי מחמד מעטאן
2344100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2344109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2344111 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה אנד'אר אלראם
*234420 - 02
2344211 - 02 עיד פאאק מוסא אלג'ולאני
2344212 - 02 ראאד ג'ואד סעיד נשאשיבי
2344213 - 02 יעקוב ג'מעה עיסא קרש
2344217 - 02 מיסאה עצאם אסמאעיל פאהום
2344219 - 02 השאם "מחמד סעד" יונס בדר
2344220 - 02 חנאן עמראן מחמדג' זעת'רי
2344223 - 02 סאמי טה אחמד נאצראלדין
2344224 - 02 עאמר מאהר ח'ליל ח'לף
2344225 - 02 שרכה אלמאססה אלמצרפיה אלמסאהמה אלעאמה אלמחדודה
2344226 - 02 שרכה אלמאססה אלמצרפיה אלמסאהמה אלעאמה אלמחדודה
2344227 - 02 שרכה אלמאססה אלמצרפיה אלמסאהמה אלעאמה אלמחדודה
2344239 - 02 עוץ' סעיד אבראהים אלביבי
2344240 - 02 סהא מחמד מנצור פיאץ' אלמצרי אלמטאעם אלמאסיה
2344241 - 02 ג'מאל מחמד אבראהים חמד
2344242 - 02 נבילה עיסא זאיד אלנת'שה
2344243 - 02 בסאם נאדר אחמד אשת'יה
2344246 - 02 מחמד סלים עבדאלרחים סלים דאעור
2344249 - 02 מדרסה ראהבאת' אלורדיה אלאהליה
*234425 - 02
2344264 - 02 יעקוב עארף אבראהים עבדאללטיף
2344265 - 02 איהאב מאזן אחמד עאבדין
2344266 - 02 לביב ע'סאן לביב חביב
2344267 - 02 נצ'אל שאכר מחמד אלקואסמי
2344269 - 02 מנד'ר מחמד סלימאן אלדג'אני
*234427 - 02
*234428 - 02
*234429 - 02
*234430 - 02
*234431 - 02
2344321 - 02 עמאד סלים יעקוב ג'בראן שקור
2344322 - 02 עמאד סלים יעקוב ג'בראן שקור
2344323 - 02 סוזאן וג'יה אחמד כראמה
2344325 - 02 מהנד אסמאעיל טאלב אלטל
2344328 - 02 אשרף עבדאלמנעם חסין סלהב
2344329 - 02 אבת'סאם מוסא מחמוד צאימה
*234433 - 02
*234434 - 02
2344352 - 02 אחמד עבדאלרחמן עלי אלקאצ'י
2344353 - 02 נצ'אל וליד מחמד אלקואסמי
2344355 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2344356 - 02 מרואן מחמד איוב אלשלודי
2344359 - 02 בסאם מחמוד אסעד דויך
*234436 - 02
2344373 - 02 נעמאן עבדאלעפו עבדאלעזיז מראר
2344375 - 02 שרין חסין עמר לדואיה
2344376 - 02 מראד ראשד עבדאלחכים אלג'עבה
2344377 - 02 נאיף עבדאלרחמן אבראהים ע'זאונה
2344378 - 02 ג'מעיה אלקדס ללרפאה ואלת'טויר
2344379 - 02 מחמד זהיר רשאד מחמד סעיד
*234438 - 02
*234439 - 02
*234440 - 02
*234441 - 02
*234442 - 02
*234443 - 02
*234444 - 02
*234445 - 02
*234446 - 02
*234447 - 02
*234448 - 02
*234449 - 02
*234450 - 02
*234451 - 02
*234452 - 02
*234453 - 02
*234454 - 02
*234455 - 02
*234456 - 02
*234457 - 02
*234458 - 02
*234459 - 02
*234460 - 02
*234461 - 02
*234462 - 02
*234463 - 02
*234464 - 02
*234465 - 02
*234466 - 02
*234467 - 02
*234468 - 02
*234469 - 02
*234470 - 02
*234471 - 02
*234472 - 02
*234473 - 02
*234474 - 02
*234475 - 02
*234476 - 02
*234477 - 02
*234478 - 02
*234479 - 02
*234480 - 02
*234481 - 02
*234482 - 02
*234483 - 02
*234484 - 02
*234490 - 02