מספר טלפון


2346001 - 02 מדרסה אלאראצ'י אלמקדסה
2346002 - 02 אמינה אחמד מחמד שומאן
2346005 - 02 יסרי מחמד עבדאלחמיד חאמד
2346006 - 02 יסרי מחמד עבדאלחמיד חאמד
2346007 - 02 בדיעה שחאדה עיד סלימאן
2346008 - 02 ד'יב חסן מצטפא נג'אר
*234601 - 02
2346022 - 02 מחמוד ראע'ב עיד סלימאן
2346023 - 02 וליד אחמד חסאן ג'בר
2346028 - 02 היאם צאלח חסן פראג'
2346030 - 02 כמאל צאלח יוסף סלימאן
2346033 - 02 נעימה חסן מחמוד אבו חמדה
2346034 - 02 אמנה מחמד מחמד פראג'
2346035 - 02 חסין אבראהים אבו זהריה
2346036 - 02 מחמד עבדאללה מחמד יאסין
2346040 - 02 עמאד עבדאלחמיד מחמד חמאד
2346041 - 02 נג'יה עבדאללה ח'ליל יאסין
2346042 - 02 וזארה אלת'רביה ואלת'עלימ מדרסה בנאת' בית' חנינא אלסאנויה
2346043 - 02 מחמד מוסא חסין חמדאן
2346044 - 02 מאזן נאט'ם ד'יאב אבו חמדאן
2346055 - 02 מאזן נאט'ם ד'יאב אבוחמדאן
2346067 - 02 מחמד סאלם חסן ברכאת'
2346069 - 02 רבחי אדיב שחאדה ברכאת'
2346072 - 02 עליאן מחמד יוסף עביד
2346074 - 02 אחמד איוב אחמד ברכאת'
2346075 - 02 חאת'ם אחמד איוב ברכאת'
2346078 - 02 מחמד סאלם חסן ברכאת'
2346079 - 02 טלאל סאלם חסן ברכאת'
2346080 - 02 חסני אחמד חסאן ברכאת'
2346081 - 02 חסאן אחמד חסאן ברכאת'
2346083 - 02 שכריה עבד אלהאדי מחמד עבד
2346243 - 02 נאצר מחמד חאפט' אלדג'אני
2346301 - 02 חסן סעדאלדין ח'אלד אלחלואני
2346302 - 02 מחמוד מטיר מחמד מטיר
2346303 - 02 ח'ליל עזאת' ח'ליל חמאד
2346304 - 02 ג'עפר מצטפא אחמד ח'ליל
2346305 - 02 מעת'ז פח'רי מצטפא אבואלחלאוה
2346306 - 02 מעת'ז פח'רי מצטפא אבו אלחלאוה
*234631 - 02
2346320 - 02 פת'חי זיד מוסא ע'נים
2346321 - 02 עביר ג'מאל כאמל אלח'טיב
2346325 - 02 עמאד רשדי אחמד דע'לס
2346326 - 02 אבראהים לאשדי אחמד דע'לס
2346327 - 02 רשדי אחמד חסן דע'לס
2346329 - 02 זכי עלי זכי אלת'מימי
2346332 - 02 כאט'ם נעמאן אחמד ע'יס
2346333 - 02 זין אלדין שריף שריף צנדוקה
2346334 - 02 עדנאן ח'צ'ר אבראהים עיד
2346336 - 02 אבראהים עלי אבראהים עיד
2346337 - 02 פהמי סלים עמר מרקה
2346339 - 02 עבדאלרזאק אסמאעיל עלי עיד
2346340 - 02 טארק ע'אזי מחמד עלי סלטאן
2346342 - 02 ג'מעה עבדאלעזיז ג'מעה מסך
2346344 - 02 חאזם רוחי סרחאן סלאימה
2346346 - 02 השאם חסן אסמאעיל אלסלאימה
2346348 - 02 מחמד צאלח צלאח סלמאן כסת'ירו
*234635 - 02
*234636 - 02
*234637 - 02
*234638 - 02
*234639 - 02
*234640 - 02
*234641 - 02
*234642 - 02
*234643 - 02
*234644 - 02
*234645 - 02
*234646 - 02
*234647 - 02
*234648 - 02
*234649 - 02
*234660 - 02
*234661 - 02
*234662 - 02
*234663 - 02
*234664 - 02
*234665 - 02
*234666 - 02
*234667 - 02
*234668 - 02
*234669 - 02
*234670 - 02
*234671 - 02
*234672 - 02
*234673 - 02
*234674 - 02
*234675 - 02
*234676 - 02
*234677 - 02
*234678 - 02
*234679 - 02
*234680 - 02
*234681 - 02
*234682 - 02
*234683 - 02
*234684 - 02
*234685 - 02