מספר טלפון


2347005 - 02 ראצ'י אלג'עבה
2347008 - 02 ואאל ונאנסי קרט
2347011 - 02 מחמד ג'האד אלמימי
2347013 - 02 כליה אלאמה
2347015 - 02 עזאם אבראהים יע'מור
2347017 - 02 רשיד צאלחיה
2347021 - 02 מחמד נאצר אלרשק
2347022 - 02 אחמד סעיד אחמד דבאע'
2347023 - 02 סלימאן דמירי
2347025 - 02 שרכה ג'ודלאך לת'אג'יר אלסיאראת'
2347027 - 02 מחמד מחמד אחמד אבוע'ריבה
2347029 - 02 ג'ורג' ד'יב אליאס אבו סעיד
2347031 - 02 עבדאלרזאק עבד אלחפיט' אלמחת'סב
2347034 - 02 ופאה פרית'ח'
2347036 - 02 עבד אללה בדר ראע'ב מסלמאני
2347037 - 02 סלימאן עבד אלרחמן אלקימרי
2347041 - 02 אלמג'לס אלאקת'צאדי אלפלסטיני בכדאר פאכס
2347048 - 02 מרכז מצאדר אלטפולה אלמבכר
2347049 - 02 שרכה מומג'יאן
2347050 - 02 כמאל עויד
2347061 - 02 עבד אלמג'יד עבד אלע'ני אלבאשא
2347063 - 02 נט'מי עבד אלעזיז אבו צביח
2347064 - 02 עבד אללה פארוק מראר
2347068 - 02 מרכז אלקדס ללנסאה
2347069 - 02 מרכז אלקדס ללנסאה
2347091 - 02 צידליה אלאמה
2347092 - 02 מחמוד אלצבאע'
2347099 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2347110 - 02 מרוה האשם אלעלמי
2347115 - 02 סעיד עבד אלקאדר צב לבן
2347119 - 02 עבד אלסלאם אבו ח'לף
2347129 - 02 עבדאלרחמן אסמאעיל אבוערפה
2347135 - 02 כמאל עויד
2347137 - 02 שרכה פנדק אלקדס כלארידג'
2347139 - 02 שרכה פנדק אלקדס כלארידג'
2347141 - 02 אלמג'לס אלפלסטיני ללאסכאן
2347142 - 02 אלמג'לס אלפלסטיני ללאסכאן
2347143 - 02 אלמג'לס אלפלסטיני ללאסכאן
2347144 - 02 אלמג'לס אלפלסטיני ללאסכאן
2347151 - 02 אלבנך אלדולי
2347152 - 02 אלבנך אלדולי
2347153 - 02 אלבנך אלדולי
2347157 - 02 נביל רג'א אמין נצאר
2347160 - 02 מאלך ודיע סעיד ח'צ'ר
2347169 - 02 חרבי עבד אלקאדר ע'זאונה
2347171 - 02 מעין ח'ורי
2347175 - 02 עבדאלסלאם אלחרבאוי
2347177 - 02 ג'מעיה רג'אל אלאעמאל אלפלסטיניין
2347179 - 02 ג'מעיה רג'אל אלאעמאל אלפלסטיניין
2347180 - 02 ח'ולה ח'ליל אבוארמילה
2347183 - 02 אמאל מצטפא כאלות'י
2347185 - 02 כאמל עבדאלמחסן אבועישה
*234719 - 02
*234720 - 02
*234721 - 02
*234722 - 02
*234724 - 02
*234725 - 02
*234726 - 02
*234727 - 02
*234728 - 02
*234729 - 02
*234730 - 02
*234731 - 02
*234732 - 02
*234733 - 02
*234734 - 02
*234735 - 02
*234736 - 02
*234737 - 02
*234740 - 02
*234741 - 02
*234743 - 02
*234744 - 02
*234745 - 02
*234746 - 02
*234747 - 02
*234748 - 02
*234749 - 02
*234750 - 02
*234751 - 02
*234752 - 02
*234753 - 02
*234754 - 02
*234755 - 02
*234756 - 02
*234757 - 02
*234758 - 02
*234759 - 02
*234760 - 02
*234761 - 02
*234762 - 02
*234763 - 02
*234764 - 02
*234765 - 02
*234766 - 02
*234767 - 02
*234768 - 02
*234769 - 02
*234770 - 02
*234771 - 02
*234772 - 02
*234773 - 02
*234774 - 02
*234775 - 02
*234776 - 02
*234777 - 02
*234778 - 02
*234779 - 02
*234780 - 02
*234781 - 02
*234782 - 02
*234783 - 02
*234784 - 02
*234785 - 02
*234786 - 02
*234787 - 02
*234788 - 02
*234789 - 02
*234790 - 02
*234791 - 02
*234792 - 02
*234793 - 02
*234794 - 02
*234795 - 02
*234796 - 02
*234797 - 02
*234799 - 02