מספר טלפון


2354118 - 02 ע'אזי מחמד נג'יב צלאח אלדין
2354147 - 02 אחמד מטלק צלאח אלדין
2354153 - 02 עבדאללה עוץ' עבדאללטיף כנעאן
2354232 - 02 עלי צבח עלי יוסף
2354233 - 02 זכריא יוסף עלי צביח
2354234 - 02 עלי עבדאללה מטלק צלאח אלדין
2354235 - 02 חמזה נאיף עבדאללה צלאח אלדין
2354238 - 02 פארוק עבד אללה מצטפא נג'יב
2354240 - 02 זכריא עבד אלרחמן מח'לף מבארך
2354254 - 02 מאג'ד מחמד צלאח אלדין
2354256 - 02 צ'אמן סיד מחמד צלאח אלדין
2354257 - 02 חבאס מחמד נג'יב צלאח אלדין
2354258 - 02 מדרסה חזמא ללבנין
2354260 - 02 מדרסה בנאת' חזמא אלסאנויה
2354322 - 02 עבד אללטיף מחמד עבד אללטיף כנעאן
2354324 - 02 סעיד עאיד עלא אלח'טיב
2354327 - 02 מצטפא מחמד עבד אללה
2354328 - 02 נט'מי צלאח אלדין
2354330 - 02 עבדאלקאדר מחמד צאיל צביח
2354331 - 02 ראפע חסן עבדאללה אלח'טיב
2354332 - 02 נאפע צאיל מחמד מחמד
2354335 - 02 חסן צאיל מחמד צאיל
2354336 - 02 אבראהים צאיל מחמד אלח'טיב
2354337 - 02 איאד מחמד עיאדה צלאח אלדין
2354370 - 02 חמדה אחמד עאיד צלאח אלדין
2354373 - 02 סלימאן ח'אלד סאלם צלאח אלדין
2354374 - 02 פאיק דאווד צאלח צלאח אלדין
2354375 - 02 השאם צלאח אלדין
2354377 - 02 אחמד שריף אחמד אלח'טיב
2354378 - 02 מניף אחמד אסמאעיל אלח'טיב
2354462 - 02 עבדאלחפיט' אחמד ח'ליל צלאח אלדין
2354463 - 02 חג'אזי עבד אלעזיז אחמד צלאח אלדין
2354467 - 02 פת'חי עבדאלחפיט' אחמד צלאח אלדין
2354534 - 02 דלאל איוב יעקוב
2354539 - 02 עקל עבד אלרחמן עליאן אבוח'ליל
2354540 - 02 מחמד דאווד צאלח אבוח'ליל
2354541 - 02 עוני סלימאן סעיד צלאח אלדין
2354543 - 02 ח'צ'ר עבד אלג'אבר ח'צ'ר צלאח אלדין
2354547 - 02 עבד אלחמיד חמד מבארך
2354548 - 02 נצר עבדאלחמיד חמד מבארך
2354549 - 02 עבוד דאווד צאלח אבוח'ליל
*235455 - 02
2354562 - 02 ראסם מוסי דאווד אבוח'ליל
2354627 - 02 עלי צלאח אלדין
2354636 - 02 ג'דוע עבדאלג'אבר עסאכר כנעאן
2354642 - 02 מחמוד סאמי פאיז אבו ח'ליל
2354647 - 02 מסלם אחמד מחמוד צלאח אלדין
2354726 - 02 עבד אללטיף חסין יוסף צלאח אלדין
2354727 - 02 מהת'די מחמד ח'ליל צלאח אלדין
2354778 - 02 מחמד עבד אלרחמן עליאן אבו ח'ליל
2354862 - 02 עדנאן עבד אלרחמן אבו ח'ליל