מספר טלפון


2404000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2404003 - 02 אלהיאה אלעאמה ללבת'רול
2404005 - 02 ג'ודה מחמד אבו שלבך
2404006 - 02 אדיב עבד אללה דאר עלי
2404007 - 02 אדיב עבד אללה ד'יב דאר עלי
2404009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2404010 - 02 חסין אחמד חסין אסמאעיל
2404011 - 02 יוסף מחמד רשיד חמודה
2404012 - 02 עזת' נביל אבו מיאלה
2404016 - 02 אבראהים מחמד שאהין אלשרקאוי
2404020 - 02 אבראהים עבד אלפת'אח סאלם בוזיה
2404021 - 02 סלוא אנור פריד אלטויל
2404023 - 02 רפקה עלי חסנא
2404029 - 02 חסין רשיד מחמד אבו עביד
*240403 - 02
2404040 - 02 שרכה ברידאלערב לח'דמאת' אלאת'צאל
2404042 - 02 סלאמה עבד אלכרים סלאמה צאלח
2404046 - 02 ת'יסיר עבד אלרחמן מסלם אבו סלים
2404048 - 02 סעיד מחמוד דרויש שרית'ח
2404051 - 02 צלאח כאמל סעיד אלברקוני
2404052 - 02 עבד אלנאצר מחמוד ח'צ'ר אלשיח' קאסם
2404055 - 02 מחמד עמר עוץ' אלרמחי
2404059 - 02 מחמד דח'ל אללה ג'אבר אבו קאהוק
2404060 - 02 שרכה מסרוג'י ללת'ג'ארה אלעאמה
2404061 - 02 שרכה מסרוג'י ללת'ג'ארה אלעאמה
2404062 - 02 שרכה מסרוג'י ללת'ג'ארה אלעאמה
2404063 - 02 שרכה מסרוג'י ללת'ג'ארה אלעאמה
2404064 - 02 שרכה מסרוג'י ללת'ג'ארה אלעאמה
*240407 - 02
*240408 - 02
*240409 - 02
2404100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2404101 - 02 מכת'ב שרכה טובאר ו הנדסה ו ת'קניאת'
2404102 - 02 מכת'ב שרכה טובאר ו הנדסה ו מקאולאת'
2404104 - 02 ופאה פאיק מרעי
2404110 - 02 עזמי צאלח מחמד אלשעיבי
2404117 - 02 נביל מחמד צאלח סרחאן
2404118 - 02 אלמאט'ה מחמד עוני צנדוקה
2404124 - 02 אלאת'חאד אלעאם לטלבה פלסטין
2404125 - 02 אלאת'חאד אלעאם לטלבה פלסטין
2404126 - 02 אלאת'חאד אלעאם לטלבה פלסטין
2404127 - 02 ג'מאל מחמוד אבראהים שלטף
2404129 - 02 מאמון עבד אלרחמן ג'ודה
2404130 - 02 מחמוד רג'א מחמוד שלטף
2404132 - 02 שאהר חסין עליאן
2404133 - 02 סאאד חכמת' נאיף אבו חויג'
2404138 - 02 צלאח מחמד עבדאלחלים אלקדסי
2404139 - 02 ח'אלד סעיד אלשלה
2404140 - 02 וזארה אלמאליה מדיריה אלשאון אלאדאריה
2404141 - 02 שרכה בריד אלערב פאכס
2404143 - 02 אבראהים עמר עוץ' אלרמחי
2404146 - 02 נביהה מצטפי חסין אלחמאיל
2404149 - 02 סמיר צבחי צאלח אלשוא
*240415 - 02
2404160 - 02 אנור מחמד מחמוד ע'בן
2404161 - 02 חלמי מחמוד עלי מג'אהד
2404165 - 02 ת'מים צאלח אסמאעיל אבושמעה
*240417 - 02
*240418 - 02
*240419 - 02
*240420 - 02
*240421 - 02
*240422 - 02
*240423 - 02
*240424 - 02
*240425 - 02
*240426 - 02
*240427 - 02
*240428 - 02
*240429 - 02
*240430 - 02
*240431 - 02
*240432 - 02
*240433 - 02
*240434 - 02
*240435 - 02
*240436 - 02
*240437 - 02
*240438 - 02
*240439 - 02
*240440 - 02
*240441 - 02
*240443 - 02
*240444 - 02
*240445 - 02
*240446 - 02
*240447 - 02
*240448 - 02
*240449 - 02
*240450 - 02
*240451 - 02
*240452 - 02
*240453 - 02
*240454 - 02
*240455 - 02
*240457 - 02
*240458 - 02
*240459 - 02
*240460 - 02
*240461 - 02
*240462 - 02
*240463 - 02
*240464 - 02
*240465 - 02
*240466 - 02
*240468 - 02
*240469 - 02
*240470 - 02
*240471 - 02
*240472 - 02
*240473 - 02
*240474 - 02
*240475 - 02
*240476 - 02
*240477 - 02
*240478 - 02
*240479 - 02
*240480 - 02
*240481 - 02
*240482 - 02
*240483 - 02
*240484 - 02
*240486 - 02
*240487 - 02
*240488 - 02
*240489 - 02
*240490 - 02
*240491 - 02
*240492 - 02
*240493 - 02
*240494 - 02
*240495 - 02
*240496 - 02
*240497 - 02
*240498 - 02
*240499 - 02