מספר טלפון


2406005 - 02 שרכה אלאסלאך אלמעדניה
2406006 - 02 שרכה אלאסלאך אלמעדניה
2406008 - 02 פאיק חסן אבראהים והבה
2406011 - 02 סמיח סעיד עבד אלרחים בדראן
2406013 - 02 סעיד סלימאן חסן אלקיק
2406017 - 02 פריד עוצ'
2406028 - 02 וזארה אלזראעה
2406029 - 02 וזארה אלזראעה
2406032 - 02 שפיק מחמד שפיק אלחלבי
2406035 - 02 עבד עמר אבו אלח'יר עבד
2406037 - 02 אחמד אלעדאסי
2406044 - 02 מצבאח עבד אללה חסן אלסקעאן
2406045 - 02 שרכה ראניה ללבסכוית' ואלסכאכר
2406046 - 02 עמאד אלצלח מחמד אלצלח
2406053 - 02 שרכה אלחיאה ללת'ג'ארה אלח'דמאת'
2406060 - 02 שרכה מאססה סאמכו ללאת'צאלאת'
2406063 - 02 זהיר מחמד ריאן עבד אלהאדי
2406086 - 02 מצטפא עמר עביד אלקאצ'י
2406092 - 02 אחמד חסן עסמאן אלקיסי
2406093 - 02 משהור עבד אלרחמן חסין סרור
2406100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2406117 - 02 מרואן מחמד חאמד אלזע'יר
2406122 - 02 שרכה אלסנאבל אלפלסטיניה ללאעלאף
2406126 - 02 מוסא עיאד פרח קרעאן
2406135 - 02 פטין מחמד עבדאללה אלראבי
2406150 - 02 שרכה דינוס ללאסת'יראד ו אלת'צדיר
2406153 - 02 עבדאללה אחמד מחמד אלחוראני
2406154 - 02 שרכה שרוק לת'אג'יר אלסיאראת'
2406155 - 02 רוברת' הארולד ת'ומאס
2406157 - 02 וליד מצטפא אסמאעיל חמד
2406161 - 02 שאדיה עוני זיאד אלמהת'די
2406173 - 02 יוסף אחמד חסן אלקרעאן
2406174 - 02 מרכז ת'טויר אלמנאהג' אלפלסטיניה
2406176 - 02 שפא עלי סלימאן חמודה
2406192 - 02 עבד אלרחמן מחמד אבו לבן
2406193 - 02 אכראם עבד אלכרים אלטויל
2406196 - 02 אלמוססה אלערביה אלחדיסה
2406200 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2406212 - 02 מחמוד עבאס (אבו מאזנ)
2406213 - 02 מחמוד עבאס אבו מאזן
2406218 - 02 וג'די רבאח מזיד אלטויל
2406220 - 02 אלמג'לס אלסורי לחרכה פת'ח
2406221 - 02 אלמג'לס אלסורי לחרכה פת'ח
2406224 - 02 עאמר עבד אלרסול סלימאן
2406234 - 02 מדרסה ח'ולה בנת' אלאזור אלאבת'דאאיה ללבנאת'
2406236 - 02 שרכה אלאסלאך אלמעדניה
2406241 - 02 נאיף עבד אלנבי טאלב שכוכאני
2406245 - 02 נזיהה עבד אלעזיז עאבד
2406260 - 02 ג'מעיה אלהלאל אלאחמר
2406270 - 02 ג'מעיה אלהלאל אלאחמר
2406273 - 02 אלג'האז אלמרכזי ללאחצאה אלפלסטיני
2406274 - 02 אלג'האז אלמרכזי ללאחצאה אלפלסטיני
2406277 - 02 אלג'האז אלמרכזי ללאחצאה אלפלסטיני
2406278 - 02 אלג'האז אלמרכזי ללאחצאה אלפלסטיני
2406279 - 02 אלג'האז אלמרכזי ללאחצאה אלפלסטיני
*240629 - 02
*240631 - 02
*240632 - 02
*240633 - 02
*240634 - 02
*240635 - 02
*240636 - 02
*240637 - 02
*240638 - 02
*240639 - 02
*240640 - 02
*240642 - 02
*240643 - 02
*240644 - 02
*240647 - 02
*240650 - 02
*240651 - 02
*240652 - 02
*240655 - 02
*240656 - 02
*240657 - 02
*240658 - 02
*240659 - 02
*240660 - 02
*240661 - 02
*240663 - 02
*240664 - 02
*240666 - 02
*240667 - 02
*240669 - 02
*240671 - 02
*240674 - 02
*240675 - 02
*240676 - 02
*240677 - 02
*240678 - 02
*240679 - 02
*240680 - 02
*240681 - 02
*240682 - 02
*240683 - 02
*240684 - 02
*240685 - 02
*240686 - 02
*240687 - 02
*240688 - 02
*240689 - 02
*240690 - 02
*240691 - 02
*240692 - 02
*240693 - 02
*240694 - 02
*240695 - 02
*240696 - 02
*240697 - 02
*240698 - 02
*240699 - 02