מספר טלפון


2409000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית מודם
2409001 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית מודם
2409008 - 02 אלג'מעיה אלמקדסיה
*240903 - 02
2409055 - 02 וסאם יעקוב מוסא רפידי
2409101 - 02 שרכה מסאר ללאסת'שאראת' אלפניה
2409103 - 02 שרכה מסאר ללאסת'שאראת' אלפניה
2409189 - 02 שרכה אלקאצד ללת'ג'ארה אלעאמה
*240919 - 02
2409254 - 02 מאססה אלנאשר ללח'דמאת' אלפניה
2409257 - 02 סמיר צביחאת'
2409268 - 02 פאטמה חסן רמצ'אן עבד אלסלאם
2409333 - 02 עלי חמד עלי טואפשה
2409388 - 02 אחמד מחמד עבד אלקאדר
2409845 - 02 ג'אמעה אלקדס אלמפת'וחה
2409936 - 02 שרכה אלבנך אלאסלאמי אלערבי
2409940 - 02 שרכה אלבנך אלאסלאמי אלערבי
2409946 - 02 זינב נעמאן מחמד אלרימאוי