מספר טלפון


2440000 - 02 מכת'ב את'צאלאת' ביר נבאלא
2440002 - 02 ג'מלה מצטפא מחמד קאסם
2440003 - 02 סמיה שאכר מחמד עזאם
2440005 - 02 עטוה נט'אם אלהנדי
2440006 - 02 עטוה נט'אם עטוה אלהנדי
2440007 - 02 מחמד עבד אלרחים אחמד עזאם
2440010 - 02 ופאה ת'ופיק מחמד נבאלי
2440011 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2440012 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2440016 - 02 נצר אללה פרג' אחמד אלהנדי
2440021 - 02 עוץ' עיד מצרי חמוד
2440022 - 02 נאיף מחמד סעיד רמצ'אן
2440026 - 02 פת'חי אדכידך
2440028 - 02 מחמד סעדי עבד אלקאדר נירוח'
2440029 - 02 מצטפא עזת' חסין עיסא
2440032 - 02 נאצר סעד אחמד אלהנדי
2440033 - 02 נאג'ח פח'רי מוסא סלימאן
2440034 - 02 עזיז ג'מיל כאיד שחאדה
2440035 - 02 עוץ' אחמד עטיה
2440036 - 02 ראיק עטא מצטפא אלהנדי
2440037 - 02 טאלב אסמאעיל אחמד אלהנדי
2440040 - 02 פאאד פאיז מוסא סלמאן
2440041 - 02 מחמד ד'יב עבד אללה ברג'ס
2440044 - 02 נג'את'י נאג'י סלים סלימאן
2440045 - 02 אבראהים רג'א אסמאעיל ולויל
2440046 - 02 ת'מאם מחמד מחמוד עפאנה
2440047 - 02 ראיק אסמאעיל אלט'אהר
2440052 - 02 מאהר אבו פרחה
2440053 - 02 אמל חסן מחמד אלעואודה
2440055 - 02 סלימאן מחמד אסמאעיל אבו ערקוב
2440058 - 02 פרחאת' כאמל אלאשקר
*244006 - 02
*244007 - 02
2440080 - 02 פצ'ל עבד אללה מחמד קאסם
2440081 - 02 זיאד וג'יה עבד אללה את'ים
2440086 - 02 נצרי שוכת' חסן את'ים
2440087 - 02 סהאם זכי אחמד אלאקרע
2440089 - 02 מחמד אחמד פארס קאסם
*244009 - 02
2440101 - 02 עזאת' עלי עלי שנאר
2440102 - 02 מחמד מצטפא סעד אלדין עזאם
2440104 - 02 עדנאן צדקי מוסא סלימאן
2440106 - 02 עמר עודה אבופרחה
2440107 - 02 מחמד עבד אללה מחמד קאסם
2440108 - 02 בדרה מצטפא מחמד אלהנדי
*244011 - 02
*244012 - 02
2440131 - 02 מוסא עיסא אלנמורה
2440134 - 02 מסת'וצף ביר נבאלא
2440143 - 02 אנור מחמד ג'בר אלנת'שה
2440146 - 02 מאג'ד נמר אלטאהר
2440148 - 02 אבראהים מחמד עבדאלחאפט' כראג'ה
2440150 - 02 מחמוד סאמי אסחק שלודי
2440154 - 02 וג'יה פרח עסמאן עיסא
2440156 - 02 רבחי מאג'ד ברג'ס
2440157 - 02 ג'מעה סעיד סלימאן סלימאן
*244016 - 02
*244017 - 02
*244018 - 02
*244019 - 02
*244020 - 02
*244023 - 02
*244026 - 02
*244027 - 02
*244028 - 02
*244029 - 02
*244030 - 02
*244031 - 02
*244032 - 02
*244033 - 02
*244034 - 02
*244035 - 02
*244036 - 02
*244037 - 02
*244038 - 02
*244039 - 02
*244040 - 02
*244041 - 02
*244042 - 02
*244043 - 02
*244044 - 02
*244045 - 02
*244046 - 02
*244047 - 02
*244048 - 02
*244050 - 02
*244051 - 02
*244053 - 02
*244054 - 02
*244055 - 02
*244056 - 02
*244057 - 02
*244059 - 02
*244061 - 02
*244064 - 02
*244066 - 02
*244069 - 02
*244070 - 02
*244073 - 02
*244075 - 02
*244076 - 02
*244078 - 02
*244079 - 02
*244080 - 02
*244086 - 02
*244089 - 02
*244090 - 02
*244097 - 02
*244098 - 02