מספר טלפון


2449001 - 02 מחמד ע'ושה
2449006 - 02 עפיפה טה עבד אלרסול זידאן
2449008 - 02 השאם אחמד מוסא אבו ארמילה
2449012 - 02 מחמד סעיד אחמד רמצ'אן
2449014 - 02 חסן טהבוב
2449016 - 02 מחמד סלאמה סאלם עז
2449017 - 02 פרידה אסמאעיל סלימאן אלכחלה
2449035 - 02 מחמד אסחק חסן אלטוח'לי
2449039 - 02 עלי עיסא אלבית'וני
2449042 - 02 עבד אלג'מיל חסן עיסא
2449065 - 02 מצטפא מחמד ג'עפר
2449075 - 02 מחמד עזאם אלת'מימי
2449079 - 02 מג'די עלי צאלח
2449099 - 02 את'צאלאת' ראם אללה
2449103 - 02 חאפט' זידאן
2449110 - 02 עלי שנאר
2449111 - 02 עלי בשארה
2449118 - 02 אמירה צאלח ח'ליל דכידך
2449133 - 02 עטאף עאבדין
2449134 - 02 פח'רי באכיר
2449140 - 02 נהיל סעיד
2449149 - 02 ראיק אסמאעיל אלט'אהר
2449150 - 02 מכרם אבראהים מחמד
2449151 - 02 נבילה עאבדין
2449152 - 02 עיד יעקוב אחמד ת'ים
2449153 - 02 בהג'ת' ג'ודה זידאן
2449155 - 02 עמאד צברי
2449156 - 02 מוסא אשת'יה
2449162 - 02 ד'כריאת' בהג'ת' אלעזה
2449164 - 02 דיאנא ת'ופיק בג'אלי
2449165 - 02 עלי אבו ערקוב
2449167 - 02 פאיז זידאן
2449168 - 02 נאצר חג'יה
2449170 - 02 פח'ריה זידאן
2449173 - 02 מיסר עלאן
2449175 - 02 עזיז מצטפא עבד אלקאדר אבו ראס
2449176 - 02 עבדאלרחים ח'יאט
2449177 - 02 זהיה ג'ריס בג'אלי
2449179 - 02 ת'יסיר חמד
2449181 - 02 סרחאן אלת'ים
2449186 - 02 רשדה רמצ'אן
2449190 - 02 נצר מחמד עמר סאלם
2449205 - 02 סימון מיח'אאיל סמעאן זע'לול
2449210 - 02 מרים זידאן
2449211 - 02 רג'א עיסא
2449212 - 02 ג'מאל ג'והר עבד
2449218 - 02 מצטפא אלחג'ה
2449221 - 02 מחמד עיסא
2449222 - 02 עצאם שעבאן צאבר עבדאללה
2449232 - 02 מחמד ת'ופיק אלחג'ה
2449234 - 02 עאשור כאלות'י
2449235 - 02 רמצ'אן צביח עבדאללה רמצ'אן
2449239 - 02 עלא ח'ארוף
*244924 - 02
*244927 - 02
*244928 - 02
*244931 - 02
*244934 - 02
*244936 - 02
*244938 - 02
*244939 - 02
*244940 - 02
*244941 - 02
*244942 - 02
*244944 - 02
*244946 - 02
*244948 - 02
*244949 - 02
*244951 - 02
*244952 - 02
*244953 - 02
*244954 - 02
*244955 - 02
*244956 - 02
*244958 - 02
*244962 - 02
*244964 - 02
*244965 - 02
*244966 - 02
*244967 - 02
*244968 - 02
*244969 - 02
*244970 - 02
*244971 - 02
*244972 - 02
*244973 - 02
*244977 - 02
*244978 - 02
*244979 - 02
*244982 - 02
*244983 - 02
*244984 - 02
*244985 - 02
*244986 - 02
*244988 - 02
*244990 - 02
*244991 - 02
*244995 - 02
*244997 - 02
*244998 - 02
*244999 - 02