מספר טלפון


2474000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
2474005 - 02 פארס ח'ליל ח'אלד ג'מהור
2474006 - 02 מחמוד עיסא עביד אללה רביע
2474007 - 02 רשאד מחמד רשיד רביע
2474008 - 02 חסאם מחמוד אבראהים אלשיח'
2474009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטינית עמומי
*247401 - 02
*247402 - 02
*247403 - 02
*247404 - 02
*247405 - 02
*247406 - 02
*247407 - 02
*247408 - 02
2474090 - 02 ת'יסיר חמידה אחמד חמידה
2474092 - 02 מחמוד יוסף אסעד ג'ליל
2474093 - 02 עבד אללה חסן עבדאללה ג'מהור
2474094 - 02 אמל אבראהים מחמד פקיה
2474097 - 02 מהדי מחמד מחמוד ג'מהור
2474098 - 02 מחמד סלימאן מחמד רביע
*247410 - 02
*247411 - 02
*247412 - 02
*247413 - 02
*247414 - 02
*247415 - 02
*247416 - 02
*247417 - 02
2474180 - 02 נאאל יוסף מחמד רביע
2474181 - 02 נצ'אל מוסא סארי חמיד
2474182 - 02 אסאמה חסין עבד אללה רביע
2474184 - 02 ח'ליל ת'ופיק אחמד ג'מהור
2474185 - 02 אבראהים מחמד ג'בריל רביע
2474189 - 02 אימן עבד אלרחמן מצטפא רביע
2474191 - 02 עלי עיד רשיד רביע
2474193 - 02 עטא ת'ופיק אחמד ג'מהור
2474194 - 02 מחמד אסמאעיל חסין חמיד
2474195 - 02 מהדי מחמד מצטפא אלצוץ
2474196 - 02 צברי אחמד מחמוד ג'מהור
*247420 - 02
*247421 - 02
*247422 - 02
*247423 - 02
2474241 - 02 ד'יב סאמי מצטפא חמיד
2474243 - 02 מדרסה ד'כור בית' ענאן אלסאנויה
2474244 - 02 מחמוד מחמד עלי רביע
2474245 - 02 מחמד זכריא מחמד רביע
2474246 - 02 בכר אחמד עבד אללטיף ג'מהור
2474247 - 02 מחמד חסין מחמד ג'מהור
*247425 - 02
*247426 - 02
*247427 - 02
*247428 - 02
*247429 - 02
*247430 - 02
*247431 - 02
*247432 - 02
*247433 - 02
*247434 - 02
*247435 - 02
*247436 - 02
*247437 - 02
*247438 - 02
*247439 - 02
*247440 - 02
*247441 - 02
*247442 - 02
2474431 - 02 אימן עבדאלרחמן מצטפא רביע
2474432 - 02 חרבי מחמד עבדאלעזיז חמיד
2474433 - 02 נהאד פאיז יחיא חמיד
2474436 - 02 אחמד פהמי עלי רביע
2474438 - 02 יחי מחמד מצטפא שחאדה
2474439 - 02 מחמד אבראהים אמין חמאד
2474440 - 02 כארם מחמוד עארף ג'מהור
2474444 - 02 נצ'אל עבד אללה מרשד ג'מהור
2474445 - 02 אחמד ח'ליל אחמד עצפור
2474447 - 02 זהיה אחמד מחמד ג'בר
2474450 - 02 צלאח דאוד מחמד ג'מהור
2474451 - 02 מחמוד יוסף אסעד ג'ליל
2474454 - 02 אבראהים מחמוד מצטפא רביע
2474455 - 02 מאיד מחמד מרשד ג'מהור
2474458 - 02 פצ'ל מחמוד ראע'ב רביע
2474459 - 02 חלימה עבדאללה מצטפא רביע
*247446 - 02
*247447 - 02
2474481 - 02 עבד אבראהים אחמד ג'מהור
2474482 - 02 אסמאעיל מחמוד דאווד חמיד
2474485 - 02 מחמד עבדאלרחמן מצטפא רביע
2474488 - 02 עבדאלעזיז ח'ליל סלים חמיד
2474489 - 02 פצ'ל פהמי עלי רביע
2474490 - 02 חסין עזמי אחמד אבו דיה
*247450 - 02
*247460 - 02
*247470 - 02
*247474 - 02
*247477 - 02