מספר טלפון


2483002 - 02 לטפי סעיד עבדאלמעטי מצלח
2483003 - 02 לטפי סעיד עבדאלמעטי מצלח
2483005 - 02 ראאד חסן מחמד חרפוש
2483007 - 02 ג'מעה ת'איה עבד מצלח
*248301 - 02
2483020 - 02 זבאד מחמד מצטפא אלהבל
2483021 - 02 עטא מחמד מצטפא אלהבל
2483025 - 02 מחמד אחמד ד'יאב דראג'
2483027 - 02 מחמד עודה שחאדה אלהבל
2483029 - 02 רג'א ת'איה עבד מצלח
2483031 - 02 עלי עיסא יוסף מצלח
2483033 - 02 אבראהים סמור מחמד מצלח
2483034 - 02 ג'ודה ד'יב ד'יאב מצלח
2483039 - 02 ח'אלד עלי מחמוד דראג'
*248304 - 02
*248305 - 02
*248306 - 02
*248307 - 02
2483082 - 02 מדרסה ח'רבסא אלמצבאח ללבנאת'
2483083 - 02 רוחי אחמד ג'מעה עאיד
2483085 - 02 מחמוד צאלח עוץ' חרפוש
2483087 - 02 מחמוד ד'יאב סעיד חרפוש
2483088 - 02 צאלח חסין חסן דראג'
2483093 - 02 וטפה עטיה יוסף בכר
2483094 - 02 עבדאלראוף חמוד אלדראג'
2483095 - 02 עבדאלראוף חמוד דראג'
2483096 - 02 פוזי חסן מחמד חרפוש
2483097 - 02 ד'יב ח'אלד אבראהים חרפוש
2483098 - 02 שכרי מחמד ח'אלד חרפוש
*248310 - 02
*248311 - 02
*248312 - 02
*248313 - 02
*248314 - 02
2483151 - 02 אסמאעיל עטא אללה מחמד דראג'
2483152 - 02 פת'חי ג'מאל ח'אלד חרפוש
2483156 - 02 עמאר צלאח אחמד מצלח
2483157 - 02 יוסף ח'אלד עלי ג'בל
2483159 - 02 יוסף עבדאללה אלהבל
*248316 - 02
2483170 - 02 אסמאעיל דעיס אבראהים חרפוש
2483174 - 02 מחמוד מצטפא עלי אערג'
2483176 - 02 יוסף מצטפא עלי אערג'
2483177 - 02 יוסף מחמד עבדאללה חרפוש
2483178 - 02 סמיר מחמד עלי דראח
2483179 - 02 ג'ודת' ח'אלד אבראהים חרפוש
2483180 - 02 עיסא עבדאלרחמן אלעבד חרפוש
2483181 - 02 סלימאן נאג'י עבד דאר מצלח
2483186 - 02 חלמי סרחאן אבראהים חרפוש
2483187 - 02 ראאד מחמד עלי חרפוש
2483188 - 02 מחמד עלי אחמד חרפוש
2483189 - 02 מחמד עלי אחמד חרפוש
2483190 - 02 מצטפא עטיה אחמד חמאיל
2483191 - 02 נזאר אחמד עטיה אלהבל
2483192 - 02 כמאל ת'ופיק מחמד דראג'
2483195 - 02 חסין מחמוד אלעבד חרפוש
2483196 - 02 צאלח מחמוד אלעבד חרפוש
2483203 - 02 צאלח עוץ' מצטפא חרפוש
2483205 - 02 יוסף אחמד צאלח מצלח
2483206 - 02 רג'ב צבחי עסמאן מוסא
2483207 - 02 חסין עזיז אחמד ח'ליל
*248321 - 02
*248322 - 02
*248323 - 02
2483240 - 02 אחמד עבדאלרחמן עבד מצלח
2483241 - 02 לאי חסן יונס דראג'
2483242 - 02 ח'אלד מחמד סלימאן עליאן
2483243 - 02 מדרסה בנאת' ח'רבסא אלמצבאח אלסאנויה וזארה אלת'רביה ואלת'עלים
*248330 - 02