מספר טלפון


*252000 - 02
*252001 - 02
*252002 - 02
2520030 - 02 מדרסה בית' אמר
2520034 - 02 מחמד עבדאלעזיז מחמד עוצ'
2520035 - 02 מג'לס קרוי בית' אמר
2520037 - 02 מחמוד מחמד אחמד אבריע'יס
2520038 - 02 עאיש מרשד עוצ'
2520039 - 02 יוסף עבד אלחמיד אבריע'יס
*252004 - 02
*252005 - 02
*252006 - 02
*252007 - 02
*252008 - 02
*252009 - 02
*252010 - 02
*252011 - 02
*252012 - 02
*252013 - 02
*252014 - 02
*252015 - 02
*252016 - 02
*252017 - 02
*252018 - 02
*252019 - 02
*252020 - 02
*252021 - 02
*252022 - 02
*252023 - 02
*252024 - 02
*252025 - 02
*252026 - 02
*252027 - 02
*252028 - 02
*252029 - 02
*252030 - 02
2520311 - 02 ואאל חרבי אבו עיאש
2520314 - 02 עלי מחמוד אח'לאוי
2520315 - 02 מחמד מחמוד חמדאללה
2520317 - 02 אימן נואף אחמד צבארנה
2520318 - 02 מרואן מוסא חסין עלקם
2520320 - 02 מאג'ד חסן מחמד אלג'ואברה
2520322 - 02 פאטמה חסן פואז וחידאת'
2520324 - 02 חסן אחמד רשיד צבארנה
2520330 - 02 לוליא בדראן בראדעיה
2520333 - 02 אבראהים מחמד ט'אהר אבועיאש
2520345 - 02 סמיר שחדה אבוסארה
2520346 - 02 אסמאעיל ח'ליל חסן אבו עואד
2520347 - 02 מחמד חסן מחמד עאדי
2520349 - 02 מחמד אחמד מחמד אבו ריאן
*252035 - 02
2520360 - 02 מחמד ח'אלד מרשד אלצבארנה
2520361 - 02 חסין מחמד חסן אלעלאמי
2520365 - 02 חלמי מוסא מחמד אלקאצ'י
2520369 - 02 צאבר עבד אלרחמן מלחם עלקם
2520370 - 02 ג'האד חסן מחמוד אבו עיאש
2520390 - 02 מחמד שריף אסעיד עוצ'
2520395 - 02 יוסף אעליאן חמדאן אח'ליל
2520397 - 02 שרכה אלנורין
2520398 - 02 אחמד ג'דיע אבו סארה
2520401 - 02 שוקי חלמי אבו עיאש
2520402 - 02 עוני מחמוד עאדי
2520403 - 02 קאסם מחמד אלראעי
2520404 - 02 סעדי מחמד בדר אבו עיאש
2520408 - 02 אחמד מחמד ח'ליל אח'ליל
2520409 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2520412 - 02 מחמד עמר מצלח עוצ'
2520429 - 02 רבחי מחמד מחיסן עוצ'
*252043 - 02
*252044 - 02
*252045 - 02
*252046 - 02
*252047 - 02
*252048 - 02
*252049 - 02
2520508 - 02 זאהר מחמוד זאהר אבו עיאש
2520509 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2520510 - 02 קאסם עלי קאסם אבו דיה
2520511 - 02 עאטף מחמד דעדוש
2520512 - 02 יוסף מחמד אבראהים אבו עיאש
2520515 - 02 עודה בדוי עבד אלמעטי ברקאן
2520520 - 02 מחמד יונס ע'יאץ' עלאמה
2520521 - 02 השאם מחמוד צבארנה
2520527 - 02 עבדאללה ת'ופיק אחליל
2520529 - 02 מוסא חסין עיסא ענאב
2520530 - 02 עלי אחמד עאדי
2520531 - 02 מחמוד אחמד עבאדי
2520535 - 02 ת'יסיר מחמד אחמד אלשויכי
2520538 - 02 סאמי ח'ליל צבארנה
*252054 - 02
*252055 - 02
*252056 - 02
*252057 - 02
*252058 - 02
*252059 - 02
*252060 - 02
*252061 - 02
*252062 - 02
*252063 - 02
*252064 - 02
*252065 - 02
*252066 - 02
*252067 - 02
*252068 - 02
*252069 - 02
*252070 - 02
*252071 - 02
*252072 - 02
*252073 - 02
*252074 - 02
*252075 - 02
*252076 - 02
*252077 - 02
*252078 - 02
*252079 - 02
*252080 - 02
*252081 - 02
*252083 - 02
*252084 - 02
*252085 - 02
*252086 - 02
*252087 - 02
*252088 - 02
*252089 - 02
*252090 - 02
*252091 - 02
*252092 - 02
*252093 - 02
*252094 - 02
*252095 - 02
*252096 - 02
*252097 - 02
*252098 - 02
*252099 - 02