מספר טלפון


2521006 - 02 וליד מחמד מחמוד אנעים
2521018 - 02 יאסר מחמד מחמוד זעאקיק
2521020 - 02 ג'מאל ח'ליל אבו האשם
2521021 - 02 רבחי נמר אבו מאריא
2521022 - 02 מחמד מרשד זעאקיק
2521023 - 02 מחמד חסין מסיף
2521024 - 02 יוסף ח'צ'ר אבו מאריה
2521029 - 02 אמין מחמד יוסף אבו עיאש
2521030 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2521031 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2521035 - 02 ודיע עמר עבד אלעזיז
2521036 - 02 ח'ליל אחמד עאדי
2521037 - 02 נמר ג'מיל עלקם
2521038 - 02 מחמד עאיש אח'ליל
2521040 - 02 עזמי עזאת' עוצ'
2521043 - 02 מחמוד אבראהים סאלם עאדי
2521047 - 02 אחמד אסמאעיל אחמד קוקאס
2521048 - 02 שרכה אלטאאר אלפלסטיני
2521050 - 02 אחמד מחמד אלעמרי
2521055 - 02 עזמי צברי אלנת'שה
2521060 - 02 מרואן עבד אללה זעאקיק
2521075 - 02 יוסף עבד אלעזיז אבו עיאש
2521078 - 02 חסין ח'ליל מחמד אבו עיאש
2521081 - 02 מחמד סעדי מוסא עוצ'
2521085 - 02 עיסא נצרי עיסא עאדי
2521086 - 02 מנשאר אלסלאם
2521087 - 02 אסמאעיל מחמד אסמאעיל אבריע'יס
*252109 - 02
2521101 - 02 צאלח עליאן ח'ליל
2521102 - 02 עמר ח'ליל אבו עיאש
2521103 - 02 אבראהים מחמד בחר
2521115 - 02 אחמד מחמד אלנג'ום
2521180 - 02 וג'יה עבד אלפת'אח אבו מאריה
2521181 - 02 אחמד עבד אלפת'אח חמידאן אבו מאריה
2521182 - 02 אסמאעיל צאבר אסמאעיל צבארנה
2521192 - 02 נאיפה מחמד טאהר אבו עיאש
2521199 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2521204 - 02 זידאן מחמד זידאן אבו עיאש
2521209 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2521210 - 02 שרכה אלמצנועאת' אלחג'ריה
2521217 - 02 ראאד אחמד קאסם אבו דיה
2521275 - 02 בדראן בדר מחמד אבו מאריא
2521300 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2521305 - 02 סלימאן עלי סלימאן אבו עיאש
2521309 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2521330 - 02 ח'ליל כאמל אחליל
2521345 - 02 אכרם רזיק אבו עיאש
2521346 - 02 מחמד זריק אבו עיאש
2521347 - 02 עבדאללה זריק אבו עיאש
2521348 - 02 שרכה אלעמאצנה
2521349 - 02 שרכה אלעמאצנה
2521350 - 02 אבראהים ג'בריל צליבי
2521351 - 02 מחמד ראת'ב חלבי
2521352 - 02 מרואן חסן מחמד אבו עיאש
2521357 - 02 מחמד אסמאעיל מחמד אבו עיאש
2521358 - 02 רבחי רצ'ואן אלהרש
*252142 - 02
*252143 - 02
*252144 - 02
*252145 - 02
*252146 - 02
*252147 - 02
*252148 - 02
*252149 - 02
*252151 - 02
*252152 - 02
*252153 - 02
*252154 - 02
*252156 - 02
*252157 - 02
*252158 - 02
*252159 - 02
*252160 - 02
*252161 - 02
*252163 - 02
*252164 - 02
*252165 - 02
*252166 - 02
*252167 - 02
*252168 - 02
*252169 - 02
*252170 - 02
*252171 - 02
*252172 - 02
*252174 - 02
*252175 - 02
*252176 - 02
*252177 - 02
*252178 - 02
*252179 - 02
*252180 - 02
*252182 - 02
*252185 - 02
*252186 - 02
*252187 - 02
*252188 - 02
*252189 - 02
*252190 - 02
*252191 - 02
*252192 - 02
*252193 - 02
*252194 - 02
*252195 - 02
*252196 - 02
*252197 - 02
*252198 - 02
*252199 - 02