מספר טלפון


2561001 - 02 בלדיה אלשיוח'
2561002 - 02 בלדיה אלשיוח'
*256101 - 02
*256102 - 02
2561030 - 02 כמאל יונס עבדאלג'ליל אללהאיק
2561031 - 02 אדריס עבדאלהאדי מחמד אלמטור
2561032 - 02 חאת'ם מחמד עבדאלקאדר ג'בראן
2561033 - 02 ד סעיד מחמד מחמד אלג'ראדאת'
2561038 - 02 אחמד עבד רבה עבדאלחמיד חלאיקה
2561111 - 02 מוסא חסן עבדאלהאדי אלג'ראדאת'
2561199 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2561329 - 02 מחמד טה אחמד עויצ'את'
2561405 - 02 מחמד מחמוד ראשד אלמטור
2561517 - 02 מחמד עבדאלהאדי אחמד אלוראסנה
2561524 - 02 זידאן עודה זאיד אלשלאלדה
2561549 - 02 זאיד עודה זאיד אלשלאלדה
2561552 - 02 פארס ד'יאב בדראן אלשלאלדה
2561553 - 02 מאג'ד עבדאלקאדר חסין אלשלאלדה
2561554 - 02 סעאד חסין עבדאלפת'אח שלודה
2561556 - 02 אימן יוסף עלי אלשלאלדה
2561567 - 02 מחמד סלימאן עבדאלחי אלמטור
2561568 - 02 עבדאלהאדי עיסא סלג'י ג'ראדאת'
2561569 - 02 מחמד חסין אבראהים ג'ראדאת'
2561571 - 02 עלי חסן מחמד אלשלאלדה
2561577 - 02 עבדאללה מחמד עלי אלמטור
2561579 - 02 עיסא רמצ'אן עבדאלפת'אח אלחלאיקה
*256158 - 02
2561593 - 02 עמאד ג'לאל עיאש אלפרוח'
2561595 - 02 עיאש מניע עיאש אלפרוח'
2561597 - 02 יוסף חסן אקטיש אלפרוח'
2561598 - 02 זכריא מחמד ערפאת' אבראהים חלאיקה
2561606 - 02 יאסין מחמד מצטפא אלשלאלדה
2561612 - 02 מחמד אחמד עבדאלחי חלאיקה
2561613 - 02 עאדל אבראהים מחמד עויצ'את'