מספר טלפון


*256200 - 02
*256201 - 02
*256202 - 02
*256203 - 02
*256204 - 02
*256205 - 02
*256206 - 02
*256207 - 02
2562080 - 02 ת'יסיר עבדאלשכור עבדאלכרים ג'אבר
2562081 - 02 מחמד שחאדה שכרי ג'אבר
2562082 - 02 מחמד עבדאלהאדי ת'ופיק ג'אבר
2562083 - 02 מחמוד שכרי עבדאלכרים ג'אבר
2562084 - 02 ג'מעיה אלשיוח' אלח'יריה
2562111 - 02 ת'לפזיון אלאמל
2562562 - 02 מדרסה קצי בן עמיר