מספר טלפון


2580384 - 02 אחמד חסן סלמאן אלעדם
*258039 - 02
2580401 - 02 נאאל אחמד סלים אלבזאיעה
2580456 - 02 ח'מאל אסמאעיל סלים אבוסמור
2580457 - 02 ג'מאל אסמאעיל סלים אבוסמור
2580458 - 02 מחמד אסמאעיל סלים אבוסמור
2580459 - 02 אנור אסמאעיל סלים אבוסמור
2580460 - 02 פאאד אסמאעיל סלים אבו סמור
2580999 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה