מספר טלפון


*258100 - 02
*258101 - 02
2581020 - 02 מחמוד רוחי מחמוד אללחסה
2581022 - 02 שהיר מחמוד עבדאלרזאק אללחסה
2581026 - 02 עזאת' אסמאעיל אלעמלה
2581027 - 02 השאם סלאמה עבדאלפת'אח פראש
2581028 - 02 עיסא אחמד עבדאלסלאם אלעמלה
2581029 - 02 כאמל עבדאללה אלנג'אר
*258103 - 02
*258104 - 02
*258105 - 02
*258106 - 02
*258107 - 02
*258108 - 02
*258109 - 02
*258110 - 02
*258111 - 02
*258112 - 02
*258113 - 02
*258114 - 02
*258115 - 02
2581160 - 02 אמין מוסא עבדרבה אחמד
2581161 - 02 עפאנה עבדאללה עפאנה אלסראחין
2581162 - 02 סעדי עבד אלמחסן חמאד
2581163 - 02 ג'מאל מחמד עודה אלעמלה
2581167 - 02 סלימאן עבדאללה אלעמלה
2581170 - 02 אבראהים חלמי נצאר אלפוארעה
2581171 - 02 נאצר אחמד דבוס אלעמלה
2581172 - 02 מחמד עבדאלחמיד אלעמלה
2581174 - 02 רוחי עבד אלחאפט' סאלם אסמאעיל
2581177 - 02 סמיר חסן עבד אללה אלסראחין
2581179 - 02 אנור עבד אלעזיז ד'יאב אלעדם
2581180 - 02 חסן יחיא מסלם אלסראחין
2581183 - 02 סלימאן סאלם עבאס אלעמלה
2581184 - 02 עבדאלקאדר עבדרבה אחמד אלעמלה
2581186 - 02 מחמוד עבדאלמחסן חמדאן אלעמלה
2581188 - 02 עמר עטא אללה ג'אבר אבו נציר
*258119 - 02
*258120 - 02
*258121 - 02
2581221 - 02 מחמד טלב אלעמלה
2581222 - 02 סעיד אסמאעיל אחמד סלמא
2581224 - 02 סורה יוסף אחמד סלמא
2581228 - 02 אמין מחמד עבדאלסלאם אלעמלה
2581229 - 02 ח'אלד עבדאלפת'אח חסן עבדרבה
*258123 - 02
*258124 - 02
2581251 - 02 חסין סאלם חסין פראש
2581252 - 02 ע'אזי עטא אללה פראש
2581253 - 02 וג'יה עסמאן עקל
2581255 - 02 מחמד עבדאלג'באר אלסראחין
2581258 - 02 מחמד פאיז מחמד אלסראחין
2581259 - 02 סעיד עבדאלפת'אח אחמד אלסראחין
2581263 - 02 מחמד עבדאלראזק אלסראחין
2581265 - 02 רזק עבדאלחמיד מחמד אלפראשאת'
2581266 - 02 מאזן עוני עבדאלפת'אח פראש
2581267 - 02 אחמד חסן מחמוד מחמד נמר
2581268 - 02 ח'אלד עבדאלהאדי אבראהים אלעמלה
2581269 - 02 אבראהים עבדאלהאדי אבראהים אלעמלה
2581270 - 02 שאהר יוסף מסלם אלסראחין
2581271 - 02 פריד ח'ליל חסן אלעמלה
2581272 - 02 כמאל אחמד אסמאעיל פארע (פוארעת)
2581275 - 02 מחמד מסלם מחמד אלפראשאת'
2581276 - 02 אחמד יונס אלעדם
2581277 - 02 ג'מאל עבדאלהאדי אבראהים אלעמלה
2581280 - 02 מחמד צאלח עבד אללה אלסראחין
2581283 - 02 מחמד עסמאן עקל
2581284 - 02 עאדל חמדאן אלעכר
2581285 - 02 חמדאן מחמוד ח'ליל אלעכר
2581286 - 02 צידליה טיבה
2581287 - 02 רוחי דאווד עבדאללה אלסראחין
*258129 - 02
*258130 - 02
*258131 - 02
*258132 - 02
*258133 - 02
*258134 - 02
*258135 - 02
*258136 - 02
*258137 - 02
*258138 - 02
*258140 - 02
*258141 - 02
*258142 - 02
*258143 - 02
*258144 - 02
*258145 - 02
*258148 - 02
*258150 - 02
*258155 - 02
*258158 - 02
*258166 - 02
*258177 - 02
*258188 - 02