מספר טלפון


2583005 - 02 זיאד מחמד מחמוד קבאג'ה
2583006 - 02 וליד עבדאלקאדר סעד ד'באינה
2583007 - 02 מהנד ודיע חסן פטאפטה
2583010 - 02 מחמד ח'ליל אחמד אלשלאלפה
2583017 - 02 עדלי עבדאלמג'יד עבדאלרחמן קבאג'ה
2583019 - 02 ע'אלב עיד שאכר מחמד אלטרשאן
2583021 - 02 כאזם חסין מוסא פטאפטה
2583022 - 02 מחמוד עלי מחמוד אלפטאפטה
2583025 - 02 עצאם יחיא מוסא פטאפטה
2583030 - 02 נביל עבדאללה עואד פטאפטה
2583032 - 02 עבדאלקאדר מחמד עבדרבה טנינה
2583033 - 02 חסן עבדאלחלים אבו חלת'ם
2583035 - 02 לג'נה זכאה וצדקאת' ת'רקומיא
2583040 - 02 עצאם יחיא מוסא אלפטאפטה
2583044 - 02 זכי יוסף טלב אלשלאלפה
2583045 - 02 אנור אחמד מוסא דבאבסה
2583048 - 02 טאלב נאג'י אבו חלת'ם
2583052 - 02 מחמוד אסמאעיל עבדרבה טנינה
2583053 - 02 עבדאלרזאק עבדאלהאדי אבו רעיה
2583055 - 02 סמיח עבדאלמנעם עואד אלפטאפטה
2583056 - 02 רוחי עארף מחמוד קבאג'ה
2583057 - 02 עבדאלרחמן אחמד עבדאלרחמן אלג'עאפרה
2583068 - 02 סמיר עבדאלמנעם עואד אלפטאפטה
2583069 - 02 פאדי שפיק עבדאלג'ואד פטאפטה
2583075 - 02 נביל מחמד עבדרבה טניני
2583090 - 02 מחמד עיד שאכר מחמד אלטרשאן
2583092 - 02 אחמד מחמד אחמד אע'ריב
2583097 - 02 יאסר עבדאלרחמן אסמאעיל אבו סאכור
2583162 - 02 מחמד עבד אלחלים עבד אלפת'אח אלג'עאפרה
2583165 - 02 עדלי עבדאלמג'יד עודה קבאג'ה
2583166 - 02 אנור עבדאלפת'אח חסן אלפטאפטה
2583167 - 02 עזמי אחמד ג'אבר אבו חלת'ם
2583174 - 02 סלאמה מחמד סלאמה אלג'עאפרה
2583175 - 02 מחמד עבדאללה ג'אבר אבו חלת'ם
2583176 - 02 וליד עבד אלקאדר סעדי זבאינה
2583178 - 02 מחמד מחמוד מוסא פטאפטה
2583180 - 02 בלדיה ת'רקומיא ת'רקומיא
2583183 - 02 עבדאלעזיז מחמד עבדאלעזיז אבו חלת'ם
2583194 - 02 עזאת' עטיה מחמד ג'עאפרה
2583195 - 02 מדרסה ת'רקומיא אלסאנויה ללבנין
2583210 - 02 צברי עבדאלעזיז מוסא טנינה
2583212 - 02 עיסא מחמד עבדאלהאדי קבאג'ה
2583213 - 02 עזאת' מחמוד מחמד טנינה
2583214 - 02 אחמד מוסא אחמד פטאפטה
2583219 - 02 נמר חסן אחמד אלשלאלדה
2583225 - 02 יאסר עבד אלעאל מחמוד אבורעיה
*258323 - 02
2583240 - 02 נעים אחמד ע'ריב
2583243 - 02 פהמי מחמוד עלי פטאפטה
2583245 - 02 זיאד עטיה מחמד אלג'עאפרה
2583247 - 02 עבד אלמנעם מחמד מחמוד קבאג'ה
2583256 - 02 סמיח עבד אלמנעם עואד אלפטאפטה
2583257 - 02 עואד עבד אלמנעם עואד אלפטאפטה
2583258 - 02 מחמד סלמאן עודה ג'עאפרה
*258326 - 02
*258327 - 02
*258328 - 02
*258329 - 02
*258330 - 02
*258331 - 02
*258332 - 02
*258333 - 02
*258334 - 02
*258335 - 02
*258336 - 02
*258337 - 02
*258338 - 02
*258340 - 02
*258341 - 02
*258342 - 02
*258343 - 02
*258344 - 02
*258345 - 02
*258346 - 02
*258347 - 02
*258348 - 02
*258349 - 02
*258350 - 02
*258351 - 02
*258352 - 02
*258353 - 02
*258354 - 02
*258355 - 02
*258356 - 02
*258357 - 02
*258358 - 02
*258359 - 02
*258360 - 02
*258361 - 02
*258362 - 02
*258363 - 02
*258364 - 02
*258365 - 02
*258366 - 02
*258367 - 02
*258368 - 02
*258369 - 02
*258370 - 02
*258371 - 02
*258372 - 02
*258373 - 02
*258374 - 02
*258375 - 02
*258376 - 02
*258377 - 02
*258378 - 02
*258379 - 02
*258380 - 02
*258381 - 02
*258382 - 02
*258383 - 02
*258384 - 02
*258385 - 02
*258386 - 02
*258387 - 02
*258388 - 02
*258389 - 02
*258394 - 02
*258395 - 02
*258397 - 02