מספר טלפון


*258400 - 02
*258401 - 02
*258402 - 02
*258403 - 02
*258404 - 02
*258405 - 02
*258406 - 02
*258407 - 02
*258408 - 02
*258409 - 02
2584100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2584104 - 02 סמיר עבדאלמנעם עואד אלפטאפטה
2584111 - 02 אבראהים עבדאלג'ואד אבראהים קבאג'ה
2584178 - 02 אחמד מחמד מחמוד קבאג'ה
2584195 - 02 עזאת' עבדאלרחמן שאכר קבאג'ה
2584199 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2584213 - 02 בדר מחמוד חמדאן פטאפטה
2584233 - 02 אחמד עואד אחמד אלשחרור
2584234 - 02 מחמד אחמד חסן אלמרקטן
2584235 - 02 מחמוד יוסף מחמוד אלדבאבסה
2584258 - 02 ת'יסיר מוסא עבדאלפת'אח אלפטאפטה
2584259 - 02 עמר עבד אלקאדר פטאפטה
2584261 - 02 שאהר אסמאעיל עבדאלהאדי ד'יאבנה
2584270 - 02 טלאל אמין עאשור סלהב
2584271 - 02 עבד אלרחמן כאמל ע'רביה
2584284 - 02 "עבד שאכר" מחמד ח'ליל אלטרשאן
2584285 - 02 סלים רצ'ואן סלים פטאפטה
2584303 - 02 בדר מחמוד חמדאן פטאפטה
2584306 - 02 ראאד מחמד סלאמה אלג'עאפרה
2584308 - 02 אסמאעיל עבדאלהאדי אחמד אלד'באבנה
2584321 - 02 האלה ג'ואד עבדאלחמיד אלואוי
2584365 - 02 מחמד עאדל עלי אלפטאפטה
2584407 - 02 מחמד אחמד עבדאלקאדר אלשלאלפה
2584408 - 02 מחמד סלמאן עודה ג'עאפרה
2584413 - 02 ג'בר ג'אבר אלשלאלפה
2584443 - 02 חסן אחמד חסן אלשלאלפה
2584444 - 02 ת'יסיר מוסא אלפטאפטה
2584445 - 02 ת'יסיר עבדאלפת'אח צאלח אלשלאלפה
2584493 - 02 עבדאלרחים אחמד פטאפטה
2584507 - 02 מחמוד צלאח אלפטאפטה
2584508 - 02 מוסא מחמד ח'ליל אלג'עאפרה
2584510 - 02 עדלי עבדאלחמיד צלאח אלפטאפטה
2584528 - 02 מאהר עאמר עבד אלפת'אח אלד'באינה
2584531 - 02 סעדי אחמד עטיה אבו דבוס
2584536 - 02 עאדל מחמד יוסף אלדבאבסה
2584539 - 02 חלמי ג'מיל עבדאללה כראבליה
2584542 - 02 ערפאת' עבדאלהאדי אלפטאפטה
2584547 - 02 נואף מחמוד עבדאלקאדר אלשלאלפה
2584548 - 02 יוסף מחמוד עבד אלקאדר אלשלאלפה
2584558 - 02 מחמד מחמוד ח'ליל קבאג'ה
2584563 - 02 סעוד עבדאלרחמן קבאג'ה
2584564 - 02 עבד מוסא אלג'עאפרה
2584565 - 02 פואז עבד אלחמיד אלג'עאפרה
2584566 - 02 מחמד יוסף סלימאן עודה
2584572 - 02 רמצ'אן מחמד צאלח אלשלאלפה
2584581 - 02 רסמי אחמד סאלם אבו רעיה
2584582 - 02 פארוק נעים מחמד עודה
2584584 - 02 מחמד עבד אלהאדי סאלם אבו רעיה
2584610 - 02 עבדאלחלים עבדאלפת'אח אלג'עאפרה
2584618 - 02 מחמד נעים מחמד עבדאלהאדי קבאג'ה
2584622 - 02 נעים סאלם עיסא קבאג'ה
2584625 - 02 נעים מחמד מחמוד עודה
2584629 - 02 ת'ופיק עדלי עבדאלפת'אח אלשלאלפה
*258463 - 02
*258464 - 02
*258465 - 02
*258467 - 02
*258468 - 02
*258469 - 02
*258471 - 02
*258472 - 02
*258473 - 02
*258474 - 02
*258475 - 02
*258477 - 02
*258481 - 02
*258482 - 02
*258483 - 02
*258486 - 02
*258487 - 02
*258489 - 02