מספר טלפון


*274300 - 02
*274301 - 02
*274302 - 02
2743030 - 02 סמיח אסמאעיל עבד אלפת'אח חסן
2743031 - 02 סמיח אסמאעיל עבד אלפת'אח חסן
2743034 - 02 מנשאר אלזית'ונה ללרח'אם ואלג'ראנית'
2743037 - 02 מחמד אסמאעיל חסין עוינה
2743038 - 02 ניקולא ח'ריסת'ו פסדיכי
2743039 - 02 סמאהר מחמד אלעבדאבראהים
*274304 - 02
2743050 - 02 מדרסה בנאת' אלדהישה אלאסאסיה אלסאניה
2743051 - 02 מצטפא ח'ליל סאלם אבו אלת'ין
2743053 - 02 אליס ג'ודה חנא קיסיה
2743056 - 02 דיאנא נקולא עיסא אליאס
2743058 - 02 שרכה 2000 PCNC לשבכאת' אלכמביות'ר
*274306 - 02
*274307 - 02
*274308 - 02
*274309 - 02
*274310 - 02
*274311 - 02
*274312 - 02
*274313 - 02
*274314 - 02
*274315 - 02
*274316 - 02
*274317 - 02
2743182 - 02 אמין סלים ג'ריס אלהודלי
2743183 - 02 כרימה עיסא לחדו נאצר
2743184 - 02 סלימאן נאג'י שחאדה ע'נים
2743185 - 02 רימונד ח'צ'ר ח'ליל קנואת'י
2743186 - 02 אנור נצרי אסכנדר ח'ורי
2743188 - 02 סאמר שוכת' סלים אבו זעיבר
*274319 - 02
*274320 - 02
2743213 - 02 יעקוב דאווד סמארה
2743214 - 02 פריד עיסא אליאס אללוצי
2743216 - 02 שרכה דבוב ללצנאעה ואלת'ג'ארה
2743217 - 02 מחמד סלימאן חסין אלוחש
2743218 - 02 פכת'ור סלאמה
2743219 - 02 צליבא נעים ג'מעה אבו עוצ'
*274322 - 02
*274323 - 02
*274324 - 02
*274325 - 02
2743260 - 02 אכרם עבד אלעט'ים אחמד ע'בון
2743262 - 02 חנא חביב יוסף מרה
2743266 - 02 מאדלין אנטואן עבד אבו סעאדה
2743267 - 02 פריד חנא עבד אללה עכאוי
2743269 - 02 נאיף עלי סאלם קאדש
*274327 - 02
2743282 - 02 ג'מיל עבד אלפת'אח מחמד צראצרה
2743283 - 02 אכרם עבד אלעט'ים אחמד ע'בון
2743286 - 02 ג'לאל בדר חנא מסעד
2743287 - 02 מחמד טה עבד אללה רמצ'אן
2743288 - 02 פאיז אנטון חזבון
2743289 - 02 ג'וליא מת'יא מוסא דבדוב
*274329 - 02
2743300 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2743301 - 02 אבראהים עבד אללה חנצ'ל
2743303 - 02 מיח'אאיל סלים חנא מסלם
2743309 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2743327 - 02 מאהר סלימאן עלי אלעדסי
2743331 - 02 ג'מיל אנטון ג'מיל חוש
2743333 - 02 פכת'ור יעקוב זכי באבון
2743334 - 02 אסת'ילוא ג'ברא נקולא אבו סלימה
2743336 - 02 אבראהים נקולא ח'ליל אלצראץ
2743338 - 02 מחמד עדנאן ראע'ב אבו ח'לף
2743339 - 02 אבראהים חסין אחמד רביע
2743340 - 02 מחמד אסמאעיל עבד אלחק אלג'עברי
2743342 - 02 שרכה נצאר ללאסת'סמאראת' מ ח' ם
2743343 - 02 ג'ורג' יוסף סלים חזבון
2743344 - 02 דאארה אלאסכאן
2743345 - 02 מארי יעקוב זכי אלביטאר
2743346 - 02 סמיח מוסא מחמד צביח
*274335 - 02
*274336 - 02
*274337 - 02
*274338 - 02
*274339 - 02
*274340 - 02
*274341 - 02
*274342 - 02
*274343 - 02
*274344 - 02
*274345 - 02
*274346 - 02
*274347 - 02
*274348 - 02
*274349 - 02
*274350 - 02
*274351 - 02
*274352 - 02
*274353 - 02
*274354 - 02
*274355 - 02
*274356 - 02
*274357 - 02
*274358 - 02
*274359 - 02
*274360 - 02
*274361 - 02
*274362 - 02
*274363 - 02
*274364 - 02
*274365 - 02
*274366 - 02
*274367 - 02
*274368 - 02
*274369 - 02
*274370 - 02
*274371 - 02
*274372 - 02
*274373 - 02
*274374 - 02
*274375 - 02
*274376 - 02
*274377 - 02
*274378 - 02
*274379 - 02
*274380 - 02
*274381 - 02
*274382 - 02
*274383 - 02
*274384 - 02
*274385 - 02
*274386 - 02
*274387 - 02
*274388 - 02
*274389 - 02
*274390 - 02
*274391 - 02
*274392 - 02
*274393 - 02
*274394 - 02
*274395 - 02
*274396 - 02
*274397 - 02
*274398 - 02
*274399 - 02