מספר טלפון


2746001 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2746005 - 02 אבראהים צאלח ת'איה אלהרימי
2746006 - 02 חיאה יאסין מחמד סלימאן
2746007 - 02 רבחי מחמוד אחמד אלהרימי
*274601 - 02
*274602 - 02
*274603 - 02
*274604 - 02
*274605 - 02
*274606 - 02
*274607 - 02
*274608 - 02
2746090 - 02 ג'מעה חסין מחמד עוץ' אללה
2746091 - 02 אחמד מחמד מוסלא אלערוג'
2746093 - 02 חמדה מחמד עבדאלמחסן אלערג'א
2746094 - 02 עמר עבדאללה מחמוד סאלם ערוג'
2746097 - 02 נעמאן עאיש מחמוד סלאמה
2746098 - 02 עמר חסין חסן צלאחאת'
2746104 - 02 אבראהים מחמד ג'מעה אלערוג'
2746105 - 02 מחמוד עאיש מחמוד סלאמה
2746106 - 02 עלי חסן מחמד צביח
2746108 - 02 סעיד מחמד עלי אלערוג'
*274611 - 02
*274612 - 02
*274613 - 02
*274614 - 02
*274615 - 02
2746161 - 02 נאיף ח'ליל חסין עלי
2746162 - 02 יאסר אחמד ח'ליל סלימאן עלי
2746163 - 02 מחמד סלאמה חסן סאלם צבח
2746168 - 02 יוסף דאוד מחמוד עסאכרה
2746169 - 02 ג'מיל טה מוסא עאיש
*274617 - 02
*274618 - 02
*274619 - 02
*274620 - 02
2746211 - 02 נעמה חסין עוץ' אלמעטי
2746212 - 02 עצאם אחמד חסין עסאכרה
2746215 - 02 נעמה מחמוד אחמד עסאכרה
2746217 - 02 מחמד חסן ח'ליל אלמעטי
2746218 - 02 עלי ח'ליל אחמד אלעסאכרה
*274622 - 02
2746236 - 02 שאהר חסן עויצ'ה אלערוג'
2746239 - 02 נביה מחמוד מצטפא אלזיר
2746244 - 02 אלהאם אבראהים עבד האדיה
2746666 - 02 טארק ח'לף אבראהים עסאכרה