מספר טלפון


2750000 - 02 את'צאלאת' בית' לחם
2750001 - 02 את'חאד נקאבאת' עמאל פלסטין
2750003 - 02 שרכה אלחביב לת'ג'ארה אלאג'הזה אלכהרבאאיה אלמסאהמה אלח'צוציה אלמחדודה
2750004 - 02 שרכה אלחביב לת'ג'ארה אלאג'הזה אלכהרבאאיה מ ח' ם
2750007 - 02 סמיח אחמד עבדאלחמיד קראקע
2750008 - 02 עיסא מחמוד סעיד כלביה
2750010 - 02 ד ח'אלד עסמאן מחמד אלחרוב
2750012 - 02 מיסא מחמד אחמד עואד
2750013 - 02 עוני סיף אלדין ג'מיל עביד
2750017 - 02 נביל בהג'ת' אחמד עדילי
2750019 - 02 ח'ליל מחמד עבדאללה אבו ציבעה
2750023 - 02 רזק עלי חמאד חמדאן
2750024 - 02 נאיף סלים שחאדה ח'ליף
2750025 - 02 נאצר מחמד מחמוד המאש
2750028 - 02 ג'מאל מחמד חסין חסן בדאח
*275003 - 02
*275004 - 02
2750051 - 02 עבדאלנאצר מחמוד יוסף קיסי
2750052 - 02 אלבנך אלעקארי אלערבי
2750054 - 02 מרים אבראהים סלמא אבו ע'טפה
2750058 - 02 סמיח דאווד חסין אבויאבס
2750059 - 02 אמל מחמד מחמוד הרמאס
2750060 - 02 רצ'א עטא מחמד חרזאללה
2750061 - 02 סעיד מצטפא סאלם שריעה
2750062 - 02 ד ח'אלד עסמאן מחמד אלחרוב
2750064 - 02 סמיר אליאס יעקוב אבו הדבא
2750068 - 02 מחמד עלי מחמד צלאחאת'
2750069 - 02 ח'אלד עבד אללה ח'צ'ר שח'ת'ור
2750070 - 02 כרים מחמוד מוסא אלהרימי
2750072 - 02 סמר שבלי ג'ריס רביע
2750074 - 02 אמל מנצור עיסא חסין
2750075 - 02 ג'מעיה אלאחסאן אלארסוד'כסיה אלערביה
2750076 - 02 עיסא ג'ורג' חנא סלג'יה
2750077 - 02 ג'מאל חנא צליבא בדור
2750081 - 02 ח'צ'ר מישיל ג'ודה אלבנדך
2750087 - 02 דיפיד מוריס ג'מיל מיכיל
2750088 - 02 ג'ורג' נחלה ג'בראן ג'בש
2750089 - 02 ג'ורג'ית' מת'רי חנא אלקסיס
2750090 - 02 שרכה זידאן ללת'ג'ארה אלעאמה
2750095 - 02 שאדיה ח'ליל שחאדה בואדי
2750102 - 02 רמצ'אן עבד אלפת'אח רמצ'אן דאוד
2750103 - 02 פאיק חסן נמר רמצ'אן
2750111 - 02 מחמד יאסין ח'לאוי אללחאם
2750115 - 02 מעטי עלי מעטי עסאכרה
2750116 - 02 עאטף מחמד מוסא ת'עאמרה
2750117 - 02 יוסף מחמד ח'ליל עבד אללה
*275012 - 02
2750130 - 02 ג'מעיה טארק בן זיאד
2750135 - 02 אסאמה אמין מוסא מנאצרה
2750136 - 02 נצ'אל אחמד יוסף אבו קמל
2750137 - 02 מפיד חנא ניקולא אבו ע'נאם
2750139 - 02 ג'ורג' פיכת'ור ג'ורג' רביע
*275014 - 02
2750150 - 02 ע'אזי חנא מת'רי פריג'
2750151 - 02 ע'אזי חנא מת'רי פריג'
2750154 - 02 מחמד ח'לף מצטפא חמיד
2750155 - 02 נדים ג'ברא צאלח אלניקולא
2750158 - 02 ח'אלד אבראהים אחמד עיס
2750159 - 02 אחמד מחמוד אחמד אבו טרבוש
*275016 - 02
*275017 - 02
*275018 - 02
*275019 - 02
*275020 - 02
*275021 - 02
*275022 - 02
*275023 - 02
*275025 - 02
*275026 - 02
*275027 - 02
*275028 - 02
*275030 - 02
*275031 - 02
*275032 - 02
*275033 - 02
*275034 - 02
*275040 - 02
*275044 - 02
*275050 - 02
*275055 - 02
*275057 - 02
*275083 - 02
*275098 - 02