מספר טלפון


*276050 - 02
*276051 - 02
*276052 - 02
*276053 - 02
*276054 - 02
*276055 - 02
*276056 - 02
*276057 - 02
*276058 - 02
*276059 - 02
*276060 - 02
*276061 - 02
*276062 - 02
*276063 - 02
*276064 - 02
*276065 - 02
*276066 - 02
*276067 - 02
*276068 - 02
*276069 - 02
*276070 - 02
*276071 - 02
*276072 - 02
*276073 - 02
*276074 - 02
2760750 - 02 חסן עיסא אחמד עאיש
2760751 - 02 נופה אחמד עלי שאהין
2760752 - 02 מצטפא מחמד מצטפא ת'עאמרה
2760753 - 02 רצ'א פרח עבדאללה קטימי
2760756 - 02 עארף מחמד מחמוד סעד
2760758 - 02 בסאם עבדאלחפיט' מרשד עמורי
*276076 - 02
2760772 - 02 פאאד נח'לה ג'ריס קטאן
2760777 - 02 ד אלפריד ריאץ' פריד אבו מהר
2760779 - 02 באסם עיסא עבדאלרחמן קנדיל
2760783 - 02 ואאל ח'ליל אליאס רזק אללה
2760786 - 02 שרכה אלזעפראן ללרח'אם אלמסאהמה אלמחדודה
2760787 - 02 שרכה אלזעפראן ללרח'אם אלמסאהמה אלמחדודה
2760788 - 02 חמדי אבראהים עבדאלמחסן פראג'
2760789 - 02 חמדי אבראהים עבדאלמחסן פראג'
*276079 - 02
2760801 - 02 בית' מארי נזריס ת'רסת'
2760808 - 02 אחמד סלים מחמד אלחמאמרה
*276081 - 02
2760820 - 02 פאאק אנטון יוסף צפיר
2760824 - 02 אשרף אחמד עלי אלפרארג'ה
2760825 - 02 עבדאללה מחמד עלי עיסא
2760826 - 02 עבדאללה מחמד עלי עיסא
2760827 - 02 עבדאללה מחמד עלי עיסא
2760829 - 02 נביה עיסא עלי אלהרימי
*276083 - 02
*276084 - 02
*276085 - 02
*276086 - 02
*276087 - 02
2760880 - 02 איאד מחמד עטאאללה דראע'מה
2760884 - 02 עיסא מחמד ח'ליל כנעאן
2760885 - 02 מטבעה אלבטרירכיה אללאת'ניה
2760886 - 02 מטבעה אלבטרירכיה אללאת'ניה
2760887 - 02 וזארה אלשבאב ואלריאצ'ה אלמדינה אלשבאביה
2760889 - 02 יונס עבדאלחמיד מחמוד שאהין
*276089 - 02
*276090 - 02
*276091 - 02
2760921 - 02 נצ'אל סלים עבדאלרחים אבו שרח'
2760922 - 02 עמר אסמאעיל אחמד סעד
2760923 - 02 מחמוד מחמד מחמוד עטילה
2760924 - 02 חסין אבראהים סלים פרג'
2760928 - 02 מאהר יוסף עבדאללה מסאלמה
*276093 - 02
*276094 - 02
2760950 - 02 שרכה ת'טויר פלסטין
2760951 - 02 פאיז יוסף ע'זאל זית'ון
2760954 - 02 נאאל פת'חי מחמד אלמסאעיד
2760956 - 02 צלאח מחמד צאלח אלעבד ג'עפר
2760958 - 02 פת'חי מחמד אחמד רמלאוי סוברמארכת' מרח
*276096 - 02
*276097 - 02
*276098 - 02
2760990 - 02 DALE HENRY SCHWICKER
2760992 - 02 אלמאססה אלהנדסיה ללח'דמאת' אלזראעית עלי ע'יאט'ה
2760993 - 02 סמיחה אחמד פרחאן אלמסאעיד
2760994 - 02 ד שריף אבראהים מחמד טקאטקה
2760998 - 02 חסן מחמד עלי עיסא