מספר טלפון


*276100 - 02
*276101 - 02
*276102 - 02
*276103 - 02
*276104 - 02
*276105 - 02
*276106 - 02
*276107 - 02
*276108 - 02
*276109 - 02
*276110 - 02
*276111 - 02
*276112 - 02
*276113 - 02
*276114 - 02
*276115 - 02
*276116 - 02
*276117 - 02
*276118 - 02
2761190 - 02 יעקוב מחמוד מחמד עבד אללה
2761194 - 02 מחמד סאלם עלי צלאח
2761196 - 02 מחמד דאוד חסין רדאידה
2761197 - 02 יוסף אחמד עלי רדאידה
2761198 - 02 מרואן עודה סלאמה סלים
2761199 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטניה
*276120 - 02
*276121 - 02
2761223 - 02 דיר אבן עביד סיודורס פוס
2761224 - 02 יוסף אבראהים עטיה צלאח
2761225 - 02 מחמד עלי מחמד צלאח
2761226 - 02 מחמד אשת'יויה עואד אלעצא
2761227 - 02 מחמד עלי מחמד צלאח
2761228 - 02 ת'יסיר אחמד מחמד צלאח
*276123 - 02
*276124 - 02
*276125 - 02
*276126 - 02
*276127 - 02
*276128 - 02
*276129 - 02
*276130 - 02
*276131 - 02
*276132 - 02
*276133 - 02
*276134 - 02
*276135 - 02
*276136 - 02
*276137 - 02
*276138 - 02
2761390 - 02 יונס מחמד עיסא עוצ'
2761394 - 02 ח'ליל מחמוד עליאן עבידיה
2761395 - 02 עיסא אחמד חמידאן מבארך
2761396 - 02 אחמד מחמוד עלי עיסאוי
2761397 - 02 כאמל מחמוד עלי חסין
2761398 - 02 פאיז סלימאן אחמד צלאח
2761401 - 02 מחמד עלי מחמד רדאידה
2761402 - 02 מחמוד עלי אסמאעיל צלאח
2761404 - 02 עלי מוסא עלי צלאח
2761405 - 02 אחמד מחמד עסמאן צלאח
2761406 - 02 חסן אחמד מחמד אלעצא
2761407 - 02 סעיד אחמד מחמד אלעצא
*276141 - 02
*276142 - 02
*276143 - 02
*276144 - 02
2761450 - 02 ח'ליפה אסמאעיל עיסא אלרדאידה
2761452 - 02 שחאדה עלי עודה עסאספה
2761453 - 02 ח'ליל מחמד עודה רדאידה
2761455 - 02 מדרסה אלשואורה אלאסאסיה
2761458 - 02 מחמוד אחמד מחמד עליבה
*276146 - 02
*276147 - 02
*276148 - 02
*276149 - 02
*276150 - 02
2761510 - 02 מחמד אבראהים שחאדה צביח
2761511 - 02 ג'מאל מחמד מחמוד רבאיעה
2761516 - 02 עוץ' האג'ס חסין סלימאן
2761518 - 02 עלי מחמד טה סלימאן
2761519 - 02 סלימאן מחמד טה רבאיעה
*276152 - 02
*276153 - 02
*276154 - 02
*276155 - 02
*276156 - 02
*276157 - 02
*276158 - 02
*276159 - 02
*276160 - 02
*276161 - 02
*276162 - 02
2761630 - 02 מחמד ציאח מחמד ח'ליפה
2761633 - 02 עלי אחמד ח'ליל רבאיעה
2761634 - 02 סלימאן ודיע ח'ליל רבאיעה
2761637 - 02 מטר אחמד ח'ליל רבאיעה
2761638 - 02 נאיף ודיע ח'ליל רבאיעה
2761642 - 02 מחמוד מחמד מחמוד אשת'יוי
2761643 - 02 אחמד יוסף סלאמה רבאיעה
2761644 - 02 מחמד סלימאן מחמד סלאמה צלאח
2761647 - 02 ח'אלד מחמד מחמוד אשת'יוי
2761648 - 02 מוסא עלאטי מחמוד ח'ליפה
2761649 - 02 אסמאעיל עבד מחמוד ח'ליפה
*276165 - 02
2761660 - 02 יוסף סאלם חסאסנה צביח
2761661 - 02 עוץ' אבראהים מחמוד מצבח
2761664 - 02 מחמוד אחמד חסין חסאסנה
2761665 - 02 יוסף מוסא עוץ' חסאסנה
2761667 - 02 מחמוד עלי עוץ' אלחסאסנה
2761669 - 02 ח'אלד אחמד חסן אלחסאסנה
*276167 - 02
*276168 - 02
*276169 - 02
*276170 - 02
*276171 - 02
*276172 - 02
*276173 - 02
*276174 - 02
*276175 - 02
*276176 - 02
*276177 - 02
*276178 - 02
*276179 - 02
*276180 - 02
*276181 - 02
*276182 - 02
*276183 - 02
*276184 - 02
*276185 - 02
*276186 - 02
*276187 - 02
*276188 - 02
*276189 - 02
*276190 - 02
*276191 - 02
*276192 - 02
*276193 - 02
*276194 - 02
*276195 - 02
*276196 - 02
*276197 - 02
*276198 - 02
*276199 - 02