מספר טלפון


2762001 - 02 מחמד נופאן אשת'יוי עואד
2762002 - 02 נאצר מוסא מחמד צלאח
2762010 - 02 ג'מעיה אכנאף בית' אלמקדס אל ג'מעיה ח'יריה ג'מעיה מאססה ח'יריה
2762011 - 02 ג'מעיה דארצלאח אלח'יריה
2762021 - 02 פהד אחמד מחמד אסמאעיל
2762022 - 02 מרכז שרטה אלעבידיה
2762027 - 02 מכת'ב אלחכם אלמחלי בלדיה אלעבידיה מדרסה בנאת' אלעבידיה אלסאנויה
2762030 - 02 וזארה אלת'רביה ואלת'עלימ מדרסה ד'כור אלעבידיה אלאסאסיה
*276206 - 02
2762077 - 02 שרכה אלבשרא אלואעדה ללחפריאת' ואלת'עהדאת' אלאסת'סמאריה מ ח' ם
2762099 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה PALTEL
2762226 - 02 חסין עודה חסין כלביה
2762501 - 02 ח'לף עלי מחמוד ד'ויב
2762502 - 02 אחמד מחמוד סלימאן עבדאללה
2762503 - 02 אחמד סאלם ח'ליל חמאד
2762504 - 02 ג'מיל מחמד מחמוד חמאד
2762507 - 02 עלי סאלם ח'ליל חמאד
2762508 - 02 כאמל סאלם ח'ליל חמאד
*276251 - 02
*276252 - 02
*276253 - 02
*276254 - 02
*276255 - 02
*276256 - 02
*276257 - 02
*276258 - 02
*276259 - 02
2762601 - 02 אליאס מחמד חסין חמדאן
2762603 - 02 עמר סלימאן עבד סלימאן מסלם
2762604 - 02 אסמאעיל אחמד עלי אבו מטלוב
2762605 - 02 טלב אחמד עלי מטלוב
2762607 - 02 סאלם מחמד סלימאן שואורה
2762608 - 02 עצאם אחמד סלאמה אלשואורה
*276261 - 02
*276262 - 02
*276263 - 02
*276264 - 02
*276265 - 02
*276266 - 02
2762671 - 02 ח'צ'ר מחמוד מחמד סאלם
2762674 - 02 עלי חסן מחמד אלשואורה
2762677 - 02 חנאן שוכת' מחמד חמאד
2762679 - 02 זעל ח'לף מחמד סאלם
*276268 - 02
*276269 - 02
*276270 - 02
2762710 - 02 אחמד סלימאן מחמד סלימאן
2762712 - 02 עלי מוסא אחמד פראג' אלכרשאן
2762713 - 02 באסם אחמד מחמד עבדאללה
2762716 - 02 עיסא סלימאן מחמוד דרעאוי
2762718 - 02 אבראהים מוסא סלמאן ח'ליל
2762719 - 02 זכריא חסן מחמד אלח'ליל
*276272 - 02
*276273 - 02
2762740 - 02 מחמוד עבדאללה מחמד דרעאוי
2762742 - 02 יוסף זעל עלי ד'ויב
2762743 - 02 כרימה חנא עיסא קמציה
2762744 - 02 סמיח עלי אחמד אלג'ואדה
2762745 - 02 אחמד עבד מחמד שח'ת'ור
2762748 - 02 פראס עיס חנא קמציה
2762760 - 02 מרים בשארה ג'אד אללה ג'ראיסה