מספר טלפון


*276500 - 02
*276501 - 02
2765021 - 02 כאמל עבד אלקאדר עואד אלג'נדי
2765022 - 02 ראהבאת' מאריוסף
2765023 - 02 רג'א חסן מחמד זבון
2765024 - 02 מילאד ג'ליל סעוד אלנואויה
2765025 - 02 מנא עלי מוסא אלפואקסה
2765026 - 02 אכרם ת'ופיק מצטפא אבו עפיפה
*276503 - 02
*276504 - 02
*276505 - 02
*276506 - 02
*276507 - 02
*276508 - 02
2765090 - 02 שרכה S P S אלאססמאריה
2765091 - 02 ח'אלד אבראהים אחמד עביאת'
2765092 - 02 נעימה מצטפא מחמד מצטפא עיאד
2765093 - 02 עמר מחמד חסין כרדי
2765095 - 02 מוסא עלא עודה אלשויכי
2765099 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה אנד'אר מקסם בית' לחם
*276510 - 02
*276511 - 02
*276512 - 02
*276513 - 02
2765140 - 02 מרקץ פאאד אבראהים מכרכר
2765141 - 02 ערפה עבד אלחפיט' מרשד עמורי
2765143 - 02 סמיר ג'ריס יוסף אלג'מל
2765146 - 02 זיאד עבד אלחמיד עבד אלמג'יד אלעזה
2765147 - 02 חסן ח'אלד מחמוד אלמסאעיד
2765149 - 02 סמיר פריד עבדאללה אלע'ואלי
2765150 - 02 מרכז אלת'טויר אלאקת'צאדי
2765154 - 02 עיסא מחמד יוסף ח'ליל
2765157 - 02 לידיא ודיע מוסא אלאערג'
2765159 - 02 עצאם עיסא יוסף זית'
2765164 - 02 מחמד עבדאלראזק חמדאן
2765166 - 02 רג'אאי ג'בר אפרנסיס ראחיל
*276517 - 02
2765199 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטניה
2765200 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטניה עמומי
2765202 - 02 אבראהים חמדאן מחמד ג'בריל
2765203 - 02 ח'ליל אליאס ג'ודה מאריא
2765206 - 02 מוסא ג'ריס עבדאללה ע'ואלי
2765208 - 02 נצ'אל ראת'ב מחמד עמרו
2765209 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטניה עמומי
*276521 - 02
*276522 - 02
*276523 - 02
2765240 - 02 ריכי עיסא עודה נאצר
2765242 - 02 סימון עיסא מראד סעיד
2765243 - 02 עבד אלכרים חסן אלעזה
2765244 - 02 מחמד טה עבדאלקאדר סידאחמד
2765245 - 02 סעאד אליאס נקולא אבו רמאנה
*276525 - 02
2765267 - 02 אבראהים אחמד מחמד זעריר
2765268 - 02 סלים ח'ליל סלים זידאן
2765269 - 02 יוסף מחמד חסין עיאד
*276527 - 02
*276528 - 02
*276529 - 02
*276530 - 02
2765311 - 02 שרכה אלצוץ ללח'דמאת' ואלציאנה
2765312 - 02 עלי אבראהים עלי אלורדיאן
2765313 - 02 לינא ח'צ'ר עיסא ג'חא
2765314 - 02 ג'מיל מוסא אליאס צפר
2765318 - 02 נביל סעיד חנא נסטאס
2765319 - 02 מחמד עלי מעטי עסאכרה
*276532 - 02
2765332 - 02 מדרסה אלעביאת' אלאסאסיה
2765335 - 02 אחמד עלי אחמד ג'אבר
2765336 - 02 ג'מיל אנטון ג'מיל חוש
2765337 - 02 אכרם עודה סאלם ח'ליליה
2765338 - 02 אליאס עודה סאלם ח'ליליה
2765339 - 02 עיסא מחמוד צאלח מסאלמה
*276534 - 02
*276535 - 02
*276536 - 02
*276537 - 02
*276538 - 02
*276539 - 02
*276540 - 02
*276541 - 02
*276542 - 02
*276543 - 02
*276544 - 02
*276545 - 02
*276546 - 02
*276547 - 02
*276548 - 02
*276549 - 02
*276550 - 02
*276551 - 02
*276552 - 02
*276553 - 02
*276554 - 02
*276555 - 02
*276556 - 02
*276557 - 02
*276558 - 02
*276559 - 02
*276560 - 02
*276561 - 02
*276562 - 02
*276563 - 02
*276564 - 02
*276565 - 02
*276566 - 02
*276567 - 02
*276568 - 02
*276569 - 02
*276570 - 02
*276571 - 02
*276572 - 02
*276573 - 02
*276574 - 02
*276575 - 02
*276576 - 02
*276577 - 02
*276578 - 02
*276579 - 02
*276580 - 02
*276581 - 02
*276582 - 02
*276583 - 02
*276584 - 02
*276585 - 02
*276586 - 02
*276587 - 02
*276588 - 02
*276589 - 02
*276590 - 02
*276591 - 02
*276592 - 02
*276593 - 02
*276594 - 02
*276595 - 02
*276596 - 02
*276597 - 02
*276598 - 02
*276599 - 02