מספר טלפון


*276700 - 02
*276701 - 02
*276702 - 02
*276703 - 02
*276704 - 02
*276705 - 02
*276706 - 02
*276707 - 02
*276708 - 02
2767090 - 02 אחמד צברי אחמד רצ'ואן
2767091 - 02 פריד עבדאלמג'יד עלי אלחג'אג'לה
2767092 - 02 אניס מחמוד עלי אלחג'אג'לה
2767095 - 02 עלי מחמד יוסף עודה
2767096 - 02 עלי מחמד יוסף עודה
*276710 - 02
*276711 - 02
*276712 - 02
*276713 - 02
2767144 - 02 עלי עבד עלי חג'אג'לה
2767166 - 02 מחמוד שחאדה מוסא שחאדה
2767200 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2767201 - 02 מג'לס קרוי אלולג'ה
2767209 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2767221 - 02 השאם מצטפא ח'ליל אבו אלת'ין
2767251 - 02 צלאח חסין עלי אלמסאלמה
2767253 - 02 עמאד ח'ליל יונס מח'לוף
2767254 - 02 יוסף אחמד עיסא ג'בריל
2767256 - 02 מצטפא מחמד מצטפא עטאאללה
2767257 - 02 ג'מאל מחמד עוץ' אלמעטי
2767259 - 02 מאהר ג'ורג' סמעאן שאהין
*276726 - 02
2767270 - 02 אלשרכה אלעאלמיה אלחדיסה ללאת'צאלאת' ואלכמביות'ר
2767272 - 02 שריף עבדאלג'ליל עלי חג'אג'לה
2767275 - 02 אליאס ג'ורג' ח'ליל אג'חא
2767276 - 02 היג'ר מצטפא מחמד עיאד
2767277 - 02 את'חאד אלשבאב אלאסלאמי אלפלסטיני
2767278 - 02 האני נאג'י עטאאללה עבדאלמסיח
2767280 - 02 הנאדי עטאאללה טלב אללחאם
2767282 - 02 סלים ח'ליל אחמד אלמעטי
2767287 - 02 מחמוד צאלח אבראהים צאלח
2767288 - 02 עצאם צלאח אלדין מחמד דרויש
2767289 - 02 שכריה אחמד בכר סנג'ק
2767290 - 02 עדנאן מוסא עיסא אלעטיאת'
2767295 - 02 צ'ראר מחמד עבדאללה אלחרוב
2767300 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2767301 - 02 דיכראן הופיב נלבנדיאן
2767302 - 02 דיכראן הופיב נלבנדיאן
2767303 - 02 ג'בהה אלת'חריר אלפלסטיניה
2767307 - 02 עזת' מחמד עבד אלרחמן אבו אלזר
2767309 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה IVR
2767310 - 02 אסאמה נעים עודה מעלם
2767311 - 02 אסאמה נעים עודה מעלם
2767312 - 02 נואל סלים אליאס אבומהר
2767317 - 02 ג'ורג' חנא חנא כפאת'י
2767318 - 02 שריף עבד אלקאדר יוסף עיסא
2767321 - 02 ג'ורג' שוכת' נח'לה מת'ואסי
2767322 - 02 סמיה מחמד עלי ח'ליל
2767325 - 02 עיסא אחמד עבד אלע'פאר אלח'מור
2767326 - 02 ניקולא ג'מיל אליאס עואד
2767327 - 02 (מחמד פאיז) מחמד עבד אלסלאם אלח'טיב
2767329 - 02 נאדר עלי עאיש אבודיה
*276733 - 02
2767347 - 02 ח'אלד עבדאלקאדר צאלח אלזע'ארי
2767351 - 02 עלי מחמד עיסא עאבדה
2767354 - 02 נעים מחמד חסן אסעד
2767357 - 02 עבדאלעזיז יוסף אחמד אלקיסי
2767359 - 02 יוסף עמר מחמד סרחאן
*276736 - 02
*276737 - 02
*276738 - 02
*276739 - 02
*276740 - 02
*276741 - 02
*276742 - 02
*276743 - 02
*276744 - 02
*276745 - 02
*276746 - 02
*276747 - 02
*276748 - 02
*276749 - 02
*276750 - 02
*276751 - 02
*276752 - 02
*276753 - 02
*276754 - 02
*276755 - 02
*276756 - 02
*276757 - 02
*276758 - 02
*276759 - 02
*276760 - 02
*276761 - 02
*276762 - 02
*276763 - 02
*276764 - 02
*276765 - 02
*276766 - 02
*276767 - 02
*276768 - 02
*276769 - 02
*276770 - 02
*276771 - 02
*276772 - 02
*276773 - 02
*276774 - 02
*276775 - 02
*276776 - 02
*276777 - 02
*276778 - 02
*276779 - 02
*276780 - 02
*276781 - 02
*276782 - 02
*276783 - 02
*276784 - 02
*276785 - 02
*276786 - 02
*276787 - 02
*276788 - 02
*276789 - 02
*276790 - 02
*276791 - 02
*276792 - 02
*276793 - 02
*276794 - 02
*276795 - 02
*276796 - 02
*276797 - 02
*276798 - 02
*276799 - 02