מספר טלפון


*276800 - 02
*276801 - 02
*276802 - 02
*276803 - 02
*276804 - 02
2768053 - 02 זכרי עבד חסן צלאח
2768054 - 02 חסן אסמאעיל ג'אד אללה צביח
2768059 - 02 סנאה עזמי עבדאלעזיז עלקם
2768080 - 02 ע'סאן עיסא מחמד צלאח
2768088 - 02 עבדאלכרים אחמד חמאד צלאח
2768100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2768102 - 02 ח'אלד דאוד חסן עיסא
2768103 - 02 אחמד מחמד מצטפא סלימאן
2768104 - 02 שרכה אלפרדוס אלצנאעיה ללאסת'סמאר
2768109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2768122 - 02 מרים דאוד אחמד צלאח
2768123 - 02 אחמד מחמד אחמד צביח
2768127 - 02 מחמוד עטא סלים צביח
2768130 - 02 ראאד נעמאן אחמד צלאח
2768131 - 02 אסמאעיל אחמד חסין צביח
2768138 - 02 עלי נעים אחמד צלאח
2768139 - 02 מחמד מצטפא עיסא צביח
2768141 - 02 עבדאללה עלי מחמד צביח
2768142 - 02 אסחק עבדאללה יוסף מחמוד
2768143 - 02 אמנה ח'צ'ר חסין צביח
2768146 - 02 מחמד ח'צ'ר חסין צביח
2768147 - 02 עבדאלרחים מחמד שחאדה צאלח
2768149 - 02 מחמוד עבד אחמד עיסא
*276815 - 02
2768161 - 02 שרכה אלח'לוד ללאסת'יראד ואלת'צדיר
2768162 - 02 שרכה אלח'לוד ללאסת'יראד ואלת'צדיר
2768163 - 02 אבראהים מחמד אחמד מוסא דאודיה
2768164 - 02 אחמד חסן מחמד צומאן
2768169 - 02 אדם מחמוד סעיד מרזוק
*276817 - 02
2768180 - 02 שרכה אלאסת'שאראת' C C C
2768182 - 02 פאטמה אחמד מחמד צביח
2768185 - 02 עבדאללה מחמד אחמד עטואן
2768186 - 02 שאכר יוסף שאכר עליאן
2768187 - 02 אסמאעיל מחמד שחאדה עיסא
2768189 - 02 חסן מחמד אחמד צביח
2768195 - 02 סעאד מחמד עבד מחמוד
2768196 - 02 לבנא יעקוב מחמד צלאח
2768198 - 02 יוסף מוסי ג'ודה צביח
2768200 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2768201 - 02 יסרא חסני חסן סאלם
2768203 - 02 רזק אחמד יעקוב צביח
2768204 - 02 זיאד יונס סלים צבח
2768208 - 02 בסאם ח'ליל אחמד ג'בר
2768209 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2768210 - 02 מחמד יוסף חסן עיסא
2768212 - 02 עמר מחמד מחמוד ג'אבר
2768213 - 02 זיאד מחמד ע'נים ע'נים
2768215 - 02 נאצר עוץ' סלימאן עואד
2768218 - 02 ראפת' אחמד מחמד אלזיאח
2768219 - 02 מחמד ח'אלד חסין מוסא
2768220 - 02 מאמון נצרי שחאדה צלאח
2768224 - 02 מחמד פהים מחמד מחמוד
2768226 - 02 אחמד אמין עאצי מחמוד
*276823 - 02
*276824 - 02
*276825 - 02
*276826 - 02
*276827 - 02
*276828 - 02
*276829 - 02
*276830 - 02
*276831 - 02
*276832 - 02
*276833 - 02
*276837 - 02
*276838 - 02
*276839 - 02
*276840 - 02
*276841 - 02
*276842 - 02
*276844 - 02
*276845 - 02
*276848 - 02
*276850 - 02
*276855 - 02
*276858 - 02
*276860 - 02
*276863 - 02
*276870 - 02
*276878 - 02
*276880 - 02
*276884 - 02
*276890 - 02