מספר טלפון


*277600 - 02
*277601 - 02
*277602 - 02
*277603 - 02
*277604 - 02
2776050 - 02 שריף "מחמד עארפ" סבאת'ין
2776051 - 02 מחמוד עלי מחמוד עודה
2776053 - 02 סמירה יעקוב עיסי עאבדה
2776057 - 02 זכריא מחמד אלקאק
2776058 - 02 ריאץ' מחמוד עטיה רמצ'אן
2776059 - 02 עאידה אחמד עבד אללה שוכה
*277606 - 02
*277607 - 02
*277608 - 02
*277609 - 02
*277610 - 02
*277611 - 02
*277612 - 02
*277613 - 02
*277614 - 02
*277615 - 02
*277616 - 02
*277617 - 02
2776181 - 02 זהיר אדיב אבראהים אלג'נאזרה
2776182 - 02 פרחאת' רשדי דעדוש אלשויכי
2776186 - 02 אמיליא ג'ריס יעקוב סימון
2776187 - 02 סאמר ג'ריס בשארה ח'יר
2776189 - 02 יוסף מחמד אבראהים ח'ליל אלמצרי
*277619 - 02
*277620 - 02
2776211 - 02 חאזם אסעד אחמד צלאח
2776212 - 02 אכרים זין אלדין עבד אלכרים סלהב
2776217 - 02 נהי אחמד חסין עדוי
2776218 - 02 ראמי אחמד מחמד אסמאעיל
2776219 - 02 נאצר מחמד סעיד חמידאן
*277622 - 02
*277623 - 02
*277624 - 02
*277625 - 02
*277626 - 02
*277627 - 02
*277628 - 02
2776291 - 02 סמיר עודה עוץ' אלהרימי
2776292 - 02 מניר עודה עוד אללה אלהרימי
2776294 - 02 מני עיסא עבדאלפת'אח
2776295 - 02 עבדאללה עיסא חג'אזי
2776296 - 02 אסמאה מחמוד אבראהים עבד אלנבי
*277630 - 02
*277631 - 02
*277632 - 02
*277633 - 02
2776340 - 02 עלי עלי עבד אללה עבדאללה
2776341 - 02 ח'ליל מחמד אחמד אלסג'דיה
2776342 - 02 עזמי עבד אלכרים חמאד אלהבל
2776343 - 02 יאסר מחמד אבראהים אלעזה
2776347 - 02 עדנאן נאג'י עבד אללה עבדאללה
2776349 - 02 עאמר אחמד עבד אלרחמן צ'ראע'מה
*277635 - 02
*277636 - 02
*277637 - 02
*277638 - 02
*277639 - 02
*277640 - 02
*277641 - 02
2776421 - 02 עבדאלנאצר מחמוד עבדעלאוי
2776422 - 02 עבדאללה אחמד עבדאללה אלשלש
2776424 - 02 נצרי מחמד אחמד צבח
2776427 - 02 עלי מחמד חסן עבדאלכרים
2776428 - 02 יוסף אחמד עבד אלע'פאר אלח'מור
2776429 - 02 מחמוד עבד אלכרים חמד נחלה
*277643 - 02
*277644 - 02
*277645 - 02
*277646 - 02
*277647 - 02
*277648 - 02
*277649 - 02
*277650 - 02
*277651 - 02
*277652 - 02
*277653 - 02
*277654 - 02
*277655 - 02
*277656 - 02
*277657 - 02
*277658 - 02
*277659 - 02
*277660 - 02
*277661 - 02
2776620 - 02 ח'אלד עבד אלפת'אח מחמוד אלח'טיב
2776625 - 02 ג'מאל אחמד עודה ג'אד אללה
2776626 - 02 אפלין ג'ריס עבד אללה מסלם
2776627 - 02 באסם אליאס עפיף ת'וימה
2776628 - 02 פרג'יני אליאס ג'ריס ג'בריה
2776629 - 02 זאהי מחמד חסן אלזע'ארי
*277663 - 02
*277664 - 02
*277665 - 02
2776662 - 02 מחמד אחמד עלי עאבדין
2776664 - 02 ג'ורג' פאאד עזיז קבטי
2776665 - 02 ג'ורג' פאאד עזיז קבטי
2776666 - 02 מסת'ודע אדויה אלבשיר
2776667 - 02 יוסף ג'ריס חנא אבו עיאש
*277667 - 02
*277668 - 02
*277669 - 02
*277670 - 02
*277671 - 02
*277672 - 02
*277673 - 02
*277674 - 02
*277675 - 02
*277676 - 02
2776770 - 02 עבד אלפת'אח מחמד עבד אלפת'אח קראקע
2776771 - 02 ע'סאן ח'ליל זאיד פרארג'ה
2776774 - 02 רימון אליאס סלים אלמצו
2776776 - 02 חאזם עמאד עטא עבאסי
2776777 - 02 שרכה חנצ'ל ללחלויאת'
2776779 - 02 מחמד שאכר מנג'ד מלחם
*277678 - 02
*277679 - 02
*277680 - 02
*277681 - 02
*277682 - 02
*277683 - 02
*277684 - 02
*277685 - 02
2776860 - 02 השאם חסין עבד אלמחיסן אלפרארג'ה
2776861 - 02 שאדי אחמד עבד עודה
2776862 - 02 נאג'י מוסא סלימאן עוצ'
2776863 - 02 יוסף עלי עויצ'ה עביאת'
2776866 - 02 שרכה אטלס ללמקאולאת'
2776868 - 02 ג'ורג' יעקוב יוסף עבד
*277687 - 02
*277688 - 02
*277689 - 02
*277690 - 02
*277691 - 02
*277692 - 02
*277693 - 02
*277694 - 02
*277695 - 02
*277696 - 02
*277697 - 02
*277698 - 02