מספר טלפון


*277900 - 02
*277901 - 02
*277902 - 02
*277903 - 02
*277904 - 02
*277905 - 02
*277906 - 02
*277907 - 02
*277908 - 02
*277909 - 02
*277910 - 02
*277911 - 02
*277912 - 02
*277913 - 02
*277914 - 02
*277915 - 02
*277916 - 02
*277917 - 02
*277918 - 02
*277919 - 02
*277920 - 02
*277921 - 02
*277922 - 02
*277923 - 02
*277924 - 02
*277925 - 02
2779260 - 02 עאיד אבראהים עבד אלג'ואד זעול
2779263 - 02 מחמד אחמד סלים זעול
2779265 - 02 מאהר מצטפא פוזי זעול
2779266 - 02 מרעי עבד אלפת'אח דרויש חמאמרה
2779267 - 02 מחמד מוסא מחמד אלסבאת'ין
2779269 - 02 אחמד חסן ח'ליל זעול
2779270 - 02 זכריא אבראהים אסמאעיל זעול
2779271 - 02 ת'יסיר יוסף עבד אללטיף שושה
2779274 - 02 מאהר מצטפא אבראהים עליאן
2779276 - 02 באסם מחמד עבד אלקאדר חמאמרה
2779279 - 02 אחמד עסמאן עלי סבאת'ין
2779282 - 02 אחמד עבד אלמג'יד עבד אלסלאם זעול
2779283 - 02 נאצר נמר חסן אלשאער
2779284 - 02 עלי מחמד עבד אלקאדר חמאמרה
2779285 - 02 עבד אלחלים עאמר מחמד סבאת'ין
*277929 - 02
*277930 - 02
*277931 - 02
*277932 - 02
*277933 - 02
*277934 - 02
*277935 - 02
*277936 - 02
*277937 - 02
*277938 - 02
*277939 - 02
*277940 - 02
*277941 - 02
*277942 - 02
2779430 - 02 אחמד עטא ג'מעה זעול
2779432 - 02 עאמר מחמד ח'ליל קצקץ
2779435 - 02 זיאד סעיד ג'אבר קטוש
2779436 - 02 מחמוד אבראהים מחמד עבד אלוהאב
2779437 - 02 נעמה ח'ליל ג'בר בטמה
2779439 - 02 אבראהים מחמד אחמד אלקיסי
*277944 - 02
*277945 - 02
*277946 - 02
*277947 - 02
*277948 - 02
*277949 - 02
*277950 - 02
*277951 - 02
2779520 - 02 עליאן מחמוד עליאן אלשאמי
2779522 - 02 מחמד עבד אלרחים עלי סמארה
2779524 - 02 אחמד ח'ליל עבד מעמר
2779527 - 02 עאיד מחמד מחמוד אלשיח'
*277953 - 02
*277954 - 02
*277955 - 02
*277956 - 02
*277957 - 02
*277958 - 02
*277959 - 02
*277960 - 02
*277961 - 02
*277962 - 02
*277963 - 02
*277964 - 02
*277965 - 02
*277966 - 02
*277967 - 02
*277968 - 02
2779690 - 02 יוסף עיסא יוסף אבו נעמה
2779691 - 02 זיאד מחמד עבד אלרחמן חמאמרה
2779693 - 02 ג'מאל מחמד מחמוד זעול
2779695 - 02 ג'מאל מחמד מחמוד אלזעול
2779696 - 02 פאאד מחמד אחמד עוינה
2779698 - 02 עמאד רבחי עבד אלחמיד אבו נעמה
2779702 - 02 משהור עבדאלחמיד עלי אלחמאמרה
2779703 - 02 עארף ח'ליל ח'צ'ר בטמה
2779705 - 02 רשדי מחמד צאלח אלבטמה
2779706 - 02 ת'יסיר מחמד חסן קטוש
2779707 - 02 את'חאד לג'אן אלעמל אלצחי
2779708 - 02 מחמד עבדאלסלאם עטא אלשאער
2779711 - 02 טארק רבחי מצטפי מצטפא
2779712 - 02 מחמד בשיר מצטפי קצקץ
2779715 - 02 עלי צאלח עלי אלבטחה
2779716 - 02 נאצר ח'ליל אסמאעיל אלקיסי
2779719 - 02 סלים ח'ליל אחמד קצקץ
2779720 - 02 מחמד חמאד מחמד עוינה
2779721 - 02 מדחת' חסן אחמד אלבטמה
2779722 - 02 מדרסה בנאת' חוסאן אלסאנויה
2779723 - 02 מחמוד יעקוב מחמד אלסבאת'ין
2779726 - 02 אחמד אסמאעיל עבדאלפת'אח סבאת'ין
2779728 - 02 מאג'ד עלי עוץ' חמאמרה
*277973 - 02
*277974 - 02
*277975 - 02
*277976 - 02
*277977 - 02
*277978 - 02
*277979 - 02
*277981 - 02
*277982 - 02
2779830 - 02 מחמד חסן חמאד עוינה
2779831 - 02 חסן חסין מחמד אלבטמה
2779832 - 02 מצטפא חסין חסן אלמשני
2779834 - 02 צלאח אלדין מחמד מצטפא אבו חסן
2779835 - 02 סלטאן טארק חסן דרויש
2779836 - 02 אחמד מחמוד חסן סבאת'ין
*277984 - 02
*277985 - 02
*277986 - 02
*277987 - 02
*277988 - 02
*277989 - 02
*277991 - 02
*277992 - 02
*277994 - 02
*277995 - 02
*277996 - 02
*277997 - 02
*277998 - 02
*277999 - 02