מספר טלפון


2790001 - 02 נאדר אחמד מחמוד מג'אהד
2790005 - 02 עסמאן נעים אלחרבאוי
2790006 - 02 מוסא ג'מיל עיסא עמרו
2790007 - 02 אסמאעיל רג'א אבראהים אלמכחל
2790008 - 02 אסמאעיל רג'א אבראהים אלמכחל
2790010 - 02 יעקוב ג'מעה עיסא קרש
2790011 - 02 פדוא ח'מיס אבראהים מעת'וק
2790016 - 02 עדנאן מחמד דעסאן אבו אסנינה
2790017 - 02 ג'מאל מחמד מוסא ח'נאפסה
2790018 - 02 מרים שחאדה מחמד ח'לף
2790019 - 02 עבדאללה דאווד שרף
2790022 - 02 מחמוד יוסף מחמד עואד
2790023 - 02 פאאד יונס חמדאן חמדאן
2790025 - 02 עאיד מחמד מחמוד אסלים
2790026 - 02 עאיד מחמד מחמוד אסלים
2790027 - 02 צאלח עבד עלי מחסן
2790029 - 02 יחיא עבדאללה אבו פרחה
*279003 - 02
*279004 - 02
2790050 - 02 ח'אלד עבדאלפצ'יל חסין
2790051 - 02 מחמד מחמוד מחמד ושאח
2790054 - 02 פואז דאוד מחמד רביע
2790055 - 02 שרכה עאלם אלנט'ם אלהנדסיה
2790058 - 02 אמין מחמד ח'ליל אבו קלבין
2790059 - 02 סלימאן מחמד עיסא בצה
2790060 - 02 ג'מעיה נהצ'ה אבו דיס אלח'יריה
2790064 - 02 עמאד מפיד סעיד עבדה
2790065 - 02 עמאד מפיד סעידה עבדה
2790067 - 02 סמיר מחמד שפבק אבו צביח
2790068 - 02 יוסף אחמד יעקוב חלביה
2790069 - 02 מאהר מחמד מחמוד ג'אמוס
2790071 - 02 באסם שעבאן חמידאן כאת'בה
2790072 - 02 עמאד יוסף עמר ח'ליל
2790074 - 02 מחמד מחמוד אחמד עראר
2790076 - 02 מוסא עבד אלמנעם קאסם
2790077 - 02 ג'ואד אחמד עלי אלח'טיב
2790079 - 02 ד מחמוד מחמד עאיד זעאת'רה
2790082 - 02 סנאה עטא עלי עסמאן
2790084 - 02 נביה יוסף חסני אלנת'שה
2790085 - 02 סעיד מחמד סעיד אלדאיה
2790087 - 02 ג'מעיה אלוכאלה אלפלסטיניה אלעאמה ללת'נמיה
2790089 - 02 רג'ב מחמד בצה
*279009 - 02
*279010 - 02
2790111 - 02 נקאבה אלעאמלין ג'אמעה אלקדס
2790112 - 02 נצ'אל מחמד זכריא ברכאת'
2790113 - 02 אימן פריד עזת' משעשע
2790114 - 02 פואז עוץ' אללה סאלם אלשובכי
2790116 - 02 אנדריא כריסכינא זיפלבאוס
2790119 - 02 חסן מחמד מחמד עדואן
*279012 - 02
*279013 - 02
2790140 - 02 מדרסה דאר אלאית'אם אלאסלאמיה
2790141 - 02 שרכה אלחיאה ללצנאעאת' אלע'ד'אאיה
2790142 - 02 יוסף עבדאלג'ליל מחמד רג'וב
2790145 - 02 עבדאלקאדר אבראהים עבדאלחק ג'עברי
2790146 - 02 מאג'ד ח'אלד אבראהים בדר
*279015 - 02
*279016 - 02
*279017 - 02
*279018 - 02
*279019 - 02
*279020 - 02
*279021 - 02
*279022 - 02
*279023 - 02
*279024 - 02
*279025 - 02
*279026 - 02
*279027 - 02
*279028 - 02
*279029 - 02
*279030 - 02
*279031 - 02
*279032 - 02
*279033 - 02
*279034 - 02
*279035 - 02
*279036 - 02
*279037 - 02
*279038 - 02
*279039 - 02
*279040 - 02
*279041 - 02
*279042 - 02
*279043 - 02
*279044 - 02
*279045 - 02
*279046 - 02
*279047 - 02
*279048 - 02
*279049 - 02
*279050 - 02
*279051 - 02
*279052 - 02
*279053 - 02
*279054 - 02
*279055 - 02
*279056 - 02
*279057 - 02
*279058 - 02
*279059 - 02
*279060 - 02
*279061 - 02
*279062 - 02
*279063 - 02
*279064 - 02
*279065 - 02
*279066 - 02
*279067 - 02
*279068 - 02