מספר טלפון


*279600 - 02
*279601 - 02
*279602 - 02
*279603 - 02
2796040 - 02 אנעאם פאיז רזק קריע
2796043 - 02 עבדאלוהאב מחמד צבאח
2796044 - 02 מחמוד עלי עלאה אלדין סואחרה
2796046 - 02 מחמד צאלח מוסא קריע
2796048 - 02 פוזי אחמד מחמד עריקאת'
2796049 - 02 מחמוד מחמד עבדאלסלאם אלמהדי
*279605 - 02
*279606 - 02
*279607 - 02
2796081 - 02 מוסא מטלק סאלם רביע
2796082 - 02 מחמד עיד עלי אבוהלאל
2796083 - 02 רזק מוסא ח'ליל
2796084 - 02 טה אסמאעיל חסין אלזע'ארי
2796085 - 02 ח'צ'ר עטא אבוהלאל
2796086 - 02 עפיפה אחמד ג'פאל
*279609 - 02
*279610 - 02
*279611 - 02
*279612 - 02
*279613 - 02
*279614 - 02
2796152 - 02 ד לביבה פיצל חלמי טובאל
2796156 - 02 עטיה ח'ליל מחמוד עליאן
2796158 - 02 עזאלדין עבד אלעזיז עלי אבואסנינה
2796159 - 02 ח'דיג'ה מחמד עלי עיאד
*279616 - 02
*279617 - 02
*279618 - 02
*279619 - 02
*279620 - 02
2796212 - 02 יוסף דאווד מחמד חמד
2796213 - 02 מחמד רג'א אבראהים אלמכחל
2796214 - 02 אמינה אבראהים זאהר
2796215 - 02 צלאח מוסא סאלם שוכה
2796217 - 02 צלאח אלדין עבד אלע'ני אלכרד
2796218 - 02 עמאד מחמד כאמל אלאשהב
*279622 - 02
*279623 - 02
*279624 - 02
*279625 - 02
*279626 - 02
*279627 - 02
*279628 - 02
*279629 - 02
*279630 - 02
*279631 - 02
*279632 - 02
2796330 - 02 מפיד אבראהים אבו סמרי
2796333 - 02 ד יזיד אבראהים עלי חמדאן
2796335 - 02 עמראן חסן אחמד ג'רג'אוי
2796336 - 02 עמר חסן אמין אלזע'ארי
2796337 - 02 מחמד חסן מחמד עיאד
2796339 - 02 כאמל מוסא צאלח בצה
*279634 - 02
*279635 - 02
*279636 - 02
2796370 - 02 סלימה דאווד מחמד ג'פאל
2796371 - 02 ג'ורג' אלפרד ע'נאם
2796372 - 02 נעים אחמד בצה
2796374 - 02 עמר שכרי חמאד
2796375 - 02 מנצור מחמד מצטפא אלח'טיב
2796378 - 02 דאווד מוסא דאווד אלסנאוי
2796380 - 02 מצטפא חסני מחמד אבו ע'לוס
2796385 - 02 ע'סאן מחמד שעבאן
2796386 - 02 דאוד יוסף סעיד אלח'טיב
2796387 - 02 מחמוד עלי חסן חאמד
2796389 - 02 שרכה אלנהרואן ללת'ג'ארה אלעאמה
*279639 - 02
*279640 - 02
*279641 - 02
*279642 - 02
*279643 - 02
*279644 - 02
*279645 - 02
*279646 - 02
*279647 - 02
*279648 - 02
*279649 - 02
*279650 - 02
*279651 - 02
*279652 - 02
*279653 - 02
*279654 - 02
*279655 - 02
*279656 - 02
2796570 - 02 מפיד אבראהים ע'נאם
2796571 - 02 ג'מילה אחמד מחמד חמדאן
2796574 - 02 ת'ופיק מחמד עבד אללה בצה
2796576 - 02 מניר ת'ופיק ע'זאל
2796577 - 02 מוסא אחמד אלמכחל
2796579 - 02 יחיא אחמד מחמד פרעון
*279658 - 02
*279659 - 02
*279660 - 02
*279661 - 02
*279662 - 02
*279663 - 02
*279664 - 02
*279665 - 02
*279666 - 02
*279667 - 02
2796680 - 02 ג'האד אסחק אבו אלהוא
2796682 - 02 עיסא עטא מחמד ג'פאל
2796684 - 02 אחמד ח'ליל מחמד מחסן
2796689 - 02 עדנאן מחמד אבואסנינה
*279669 - 02
*279670 - 02
*279671 - 02
*279672 - 02
*279673 - 02
*279674 - 02
*279675 - 02
*279676 - 02
*279677 - 02
*279678 - 02
*279679 - 02
*279680 - 02
2796810 - 02 טארק דאווד אלעכארי
2796811 - 02 מחפוט' עבד אלחפיט' אלח'טיב
2796814 - 02 ח'צ'ר מחמד אלרג'בי
2796818 - 02 השאם שחאדה
2796819 - 02 מחמד ח'מיס אדכידך
*279682 - 02
*279683 - 02
*279684 - 02
*279685 - 02
*279686 - 02
*279687 - 02
*279688 - 02
*279689 - 02
*279690 - 02
*279691 - 02
*279692 - 02
*279693 - 02
*279694 - 02
*279695 - 02
*279696 - 02
*279697 - 02
*279698 - 02
*279699 - 02