מספר טלפון


2798000 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2798002 - 02 עדואן עלי אלאסמר
2798003 - 02 ח'אלד ח'מיס סלים
2798004 - 02 סעדי מחמוד אבו חמאד
2798008 - 02 זיאד מחמד מחמד מטר
2798009 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
*279801 - 02
2798020 - 02 פלאח ראע'ב עבד אלע'ני ג'אבר
2798022 - 02 כארם מחמוד מחמד ג'בר
2798023 - 02 שאהר ראע'ב עבד אלע'ני ג'אבר
2798024 - 02 סאלם מחמד סאלם דארי
2798025 - 02 אחמד סאלם רביע אלהרש
2798027 - 02 מחמד דאווד עזמי חמד
2798030 - 02 אבראהים ח'ליל אבראהים זין
2798031 - 02 אמין חסן עטיה אלשויכי
2798032 - 02 רקיה יוסף עבד אלראזק אלשויכי
2798033 - 02 סאמי עלי אחמד אלאסמר
2798034 - 02 נעים מחמד יחיא בצה
2798035 - 02 סלים מוסא עבד אלחלים אבו אסנינה
*279804 - 02
*279805 - 02
*279806 - 02
2798071 - 02 מוסא מחמוד עיסא צביח
2798072 - 02 חסאם מחמוד עיסא צביח
2798074 - 02 יחיי פרג' חסן אבו ע'יס
2798075 - 02 איאד צלאח מוסא ח'לף
2798076 - 02 ואאל ג'ודת' דאווד עדואן
2798079 - 02 מארי מאדלין שולת'ז
*279808 - 02
*279809 - 02
2798100 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2798101 - 02 עבדאלחלים מוסא אבואסנינה
2798103 - 02 ראוף מחמד ח'ליל בצה
2798104 - 02 איהאב מחמד חרבי אלסלאימה
2798109 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
*279811 - 02
2798121 - 02 שריף דאווד עוץ' אללה אלשויכי
2798122 - 02 שריף דאווד עוץ' אללה אלשויכי
2798125 - 02 חסן ראשד חסן אלעג'לוני
2798127 - 02 ראמי סאלם ג'ורג' אסטפאן
2798128 - 02 ג'וני אסבירו ג'ורג' אסטפאן
2798129 - 02 ג'ורג' סאלם ג'ורג' אסטפאן
*279813 - 02
2798140 - 02 מחמד חסן מחמד אלמנאצרה
2798141 - 02 ג'ודת' מחמוד חאמד אלברדויל
2798143 - 02 סאמר צדקי מחמד ג'בר
2798146 - 02 האני מחמד נביל אלשריף
2798147 - 02 זיאד רביע אבו סארה
*279815 - 02
2798162 - 02 פארוק מחמד קמבז
2798164 - 02 פאטמה מחמד ח'ליל בצה
2798168 - 02 שאהר עבד אלמנעם סיד אחמד
2798169 - 02 אמין עבד אלמנעם אלמחת'סב
*279817 - 02
2798180 - 02 עצמת' מחמד חלמי טובאל
2798182 - 02 סאאד דאווד סאלם אלשויכי
2798183 - 02 מחמד חלמי מחמד טובאל
2798184 - 02 חאפט' מחמד סעיד מטיר
2798187 - 02 ודאד מחמד עלי בצה
2798189 - 02 אבראהים פאיז אסחאק אלקארצלי
*279819 - 02
2798200 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2798201 - 02 אבראהים מחמד סעיד מטיר
2798206 - 02 אחמד מחמד עלי אסמר
2798208 - 02 סעיד מחמד סעיד מטיר
2798209 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
*279821 - 02
*279822 - 02
*279823 - 02
*279824 - 02
*279825 - 02
*279826 - 02
*279827 - 02
*279828 - 02
*279829 - 02
*279830 - 02
*279831 - 02
*279832 - 02
*279833 - 02
*279834 - 02
*279835 - 02
*279836 - 02
*279837 - 02
*279838 - 02
*279839 - 02
*279840 - 02
*279841 - 02
*279842 - 02
*279843 - 02
*279844 - 02
*279845 - 02
*279846 - 02
*279847 - 02
*279848 - 02
*279849 - 02
*279850 - 02
*279851 - 02
*279852 - 02
*279853 - 02
*279854 - 02
*279855 - 02
*279856 - 02
*279857 - 02
*279858 - 02
*279859 - 02
*279860 - 02
*279861 - 02
*279862 - 02
*279863 - 02
*279864 - 02
*279865 - 02
*279866 - 02
*279867 - 02
*279868 - 02
*279869 - 02
*279870 - 02
*279871 - 02
*279872 - 02
*279873 - 02
*279874 - 02
*279875 - 02
*279876 - 02
*279877 - 02
*279878 - 02
*279879 - 02
*279880 - 02
*279881 - 02
*279882 - 02
*279883 - 02
*279884 - 02
*279885 - 02
*279886 - 02
*279887 - 02
*279888 - 02
*279889 - 02
*279890 - 02
*279891 - 02
*279892 - 02
*279893 - 02
*279894 - 02
*279895 - 02
*279896 - 02
*279897 - 02
*279898 - 02
*279899 - 02